Record details

Subject heading
    epsomit
Article
    The atomic structure and hydrogen bonding of deuterated melanterite, FeSO4.7D2O
    Epsomit : Nález velkých akumulací epsomitu na ložisku Šturec v Kremnici (Slovensko)
    Minerály ložiska soli Prešov-Solivar
    Výskyt sádrovce v bývalé cihelně v Krumvíři