Record details

Subject heading
    fenitizace
Article
    The Čistá-Jesenice pluton in western Bohemia : geochemistry, geology, petrophysics and ore potential
    Distribution of REE in fenites and feldspathized rocks from the bore-hole H-28 in the Čistá ring structure (W.Bohemia)
    Stáří fenitů od Hůrek v čisteckém masivu ve světle složení klastik v jejich předpolí, západní Čechy : 12-13 Jesenice, 12-14 Rakovník