Record details

Subject heading
    frakce jemná
Article
    Fázové složení dnových sedimentů Labe a jejich kontaminace toxickými prvky
    Krytenky (Rhizopoda, Testacea) v nejmladších sedimentech Lipna - odraz srážkově výjimečných let 2002 a 2003
    Preglacial to Holocene auriferous sediments from the East Sudetic Foreland: gold grades and exploration