Record details

Subject heading
    fyzika Země
Article
    3D hybrid ray-FD and DWN-FD seismic modelling for simple models containing complex local structures
    Člověk a geologický vývoj Země
    Geodynamické projevy atmosféry na slapových frekvencích
    Geofyzikální poměry
    Modelling of rapidly rotating thermal convenction using vorticity and vector potential
    Pictorial series of the manifestations of the dynamics of the Earth. Historical images of world earthquakes
    Porovnání metod určení barického koeficientu pro náklonoměry
    Relation of the wave-propagation metric tensor to the curvatures of the slowness and ray-velocity surfaces
    Resonant period of free core nutation - its observed changes and excitations
    Second-order and higher-order perturbations of travel time in isotropic and anisotropic media
    Stability of period and quality factor of free core nutation
    Die Ursachen der Expansion der Erde
    Závěry z pracovní porady amerických odborníků věnované požadavkům na přesnost měření globálního tíhového pole do roku 2000