Record details

Subject heading
    Ga (galium - 31)
Article
    K problémom distribuce gália a germánia na polymetalickom ložisku Banská Štiavnica