Record details

Subject heading
    geografie
Monograph
    Geografické podklady pro zpracování plánu péče o Chráněnou krajinnou oblast Žďárské vrchy. Geografické podklady pro zpracování plánu péče o CHKO Žďárské vrchy.
Article
    3. Konferencja Geoekologiczne problemy Karkonoszy : Przesieka, 15-18 X 1997 r
    10 years of the Brno Branch of Institute of Geonics at the Academy of Sciences of the Czech Republic
    12 Czesko-polskie seminarium geograficzne : Praga, 12-16 IX 1997 r.
    Celestiny ze Sahary
    Ctibor Votrubec už není mezi námi
    Český geológ Jan Krejčí a jeho geografické postřehy o slevenskom území
    Digitální geologická data pro geografické aplikace GIS
    Dr. Jan Munzar (60)
    František Koláček
    František Říkovský
    František Vitásek
    Geoekologické souvislosti vzniku a důsledků povodní
    Geografická pozice Moravského krasu
    Geografie kamenouhelné pánve a jejího okolí
    "Geomorphology and Sustainability" of the 17th Joint International Geomorphology Conference (17-20 August 2004) in Glasgow, UK
    "Granelli 1701" - pomoc rakouskému kolegovi
    Historical pathways in geographic and archaeological studies
    II Morawska konferencja geograficzna CONGEO '97 : Valtice, 15-19 IX 1997 r.
    Jan Krejčí
    Jaromír Demek oceněný za celoživotní přínos k rozvoji katedry geografie na PřF UP v Olomouci
    Jedovnice - terénní vyučování : ověřování a realizační fáze
    Julie Moschelesová - korespondence Williamu Morrisi Davisovi
    Long-term changes and trends in precipitation input to Czech landscapes
    Mineralogické zajímavosti z oblasti Muyombe v severovýchodní Zambii
    Možný přínos geografického přístupu pro studium údolních niv
    Natural hazards and risks : the view from the junction of natural and social sciences
    Odešel doc. RNDr. Vladimír Panoš, CSc., geograf, karsolog a plukovník v.v.
    Ohlédnutí za RNDr. Olgou Kudrnovskou, CSc. (1917-2003)
    Pádová pole vltavínů
    Pictorial series of the manifestations of the dynamics of the Earth : regular exhibition at the Geophysical Institute of the Academy of Sciences of the Czech Republic, Prague. 5., Kamchatka, its early cartography and recent climate changes
    Pictorial series of the manifestations of the dynamics of the Earth : regular exhibition at the Geophysical Institute of the Academy of Sciences of the Czech Republic, Prague. 6, South Pacific and Antarctica - the last explored regions
    Po stopách saharského amazonitu
    Pollutant deposition by rain and snow in the Western Sudety mountains
    Použití entropie při studiu nestejnorodosti geografických jevů
    Povodí Moravy a katastrofální záplavy 1997
    Professor Jaromír Demek (65)
    Professor Jaromír Demek (70)
    Professor Miroslav Havrlant (70)
    Professor Miroslav Havrlant (75)
    Progress in physical geography
    Projekt Povodně, krajina a lidé v povodí řeky Moravy
    Prokřemenělá dřeva Mongolska
    Průzkum ložisek ropy a zemního plynu v Kamerunu v rámci Programu rozvojové pomoci České republiky
    Předváleční exulanti Moschelesová a Steiner
    Renovační geoekologie a zvláště chráněná území
    Roman Lucerna 1877-1945
    Sind keltische Goldwaschplätze durch Ortsnamen heute noch zu lokalisieren?
    Some field observations and remarks on the Gmünd Beds of the Northwestern Waldviertel Region (Lower Austria)
    The Study of Environmental Hazards in Extreme Environments as a Frontier for Physical Geography
    Úvodní slovo editora
    Vliv zemědělského znečištění na kvalitu povrchových vod v povodí Šlapanky
    Význam a postavení Brd v rámci Čech
    Význam G.C. Laubeho pro výzkum fosilních obratlovců
    Za profesorem Václavem Králem
    Zkamenělý les v jižní Gobi
    Zlatý kůň u Koněprus ve výzkumech a názorech Jiřího Krále
    Zur Geographie des Bayerischen Waldes und Böhmerwaldes