Record details

Subject heading
    geologie důlní
Article
    Evaluation of the seam number XVIII mining in the area of mine Dukla, north from the 2nd transversal tectonic disturbance
    Exploration Boreholes
    Historická dobývka "jiřský příkop" nad Javorníkem ve východních Krkonoších
    Hloubení úvodních důlních děl dolu President Masaryk v severočeském revíru přes neodvodněné kuřavky
    Mining and geologic circumstances in the Mayrau mine
    Minulost a budoucnost báňského středního školství
    Některé poznatky vyplývající z matematického modelování napěťových poměrů pro projektování porubních bloků
    Perspektiva Dolu Čs. armáda - nejstaršího činného dolu v OKD
    Revize zlatonosných žil Halířského pásma na východním okraji jílovského zlatonosného revíru
    RNDr. Lubomír Malý - životní jubileum
    Řízení obnovy krajiny postižené hlubinnou těžbou s použitím informačních technologií