Record details

Subject heading
    geologie kvarterní
Article
    Odvrácená tvář půdy
    Professor RNDr. Rudolf Musil, DrSc. - 80 Years
    Skrytý půvab klasifikace : porozumíme více naší geologické současnosti?
    Trojdílný holocén ve světle poznatků z našich luhů a hájů
    Za doc. RNDr. Josefem Sekyrou, CSc.