Record details

Subject heading
    hloubka
Article
    Age and depth evidence for pre-exhumation joints in granite plutons: fracturing during the early cooling stage of felsic rocks
    Analytické pokračování gravitačního pole dolů v prostoru W22
    Analýza průtržových dějů důlního závodu Paskov OKD, a.s.
    Analýza zemetrasení použitých na určenie tektonického napätia v oblasti Malých Karpát
    Bildungstiefe und Bildungszeitpunkt von frühen Klüften in Granitplutonen
    Changes of physical and mechanical properties of rocks in function of depth
    Clasts of Variscan high-grade rocks within Upper Viséan conglomerates - constraints on exhumation history from petrology and U-Pb chronology
    CO2 fluid inclusions in mantle xenoliths from Lower Silesia (SW Poland): formation conditions and decompression history
    Důl Slaný - šachta s nejkratší životností
    Earthquake Occurrence as a Tracer of Magmatic Activity under the Earth's Surface
    Electrical and seismic estimates of the depth to the LAB
    Electrical structure of the mantle beneath Central Europe: Results of the CEMES project
    Foraminifera as environmental proxies of the Middle Miocene (Early Badenian) sediments of the Central Depression (Central Paratethys, Moravian part of the Carpathian Foredeep)
    Geochemistry and evolution of subcontinental lithospheric mantle in Central Europe: evidence from peridotite xenoliths of the Kozákov volcano, Czech Republic
    Georadar - výhody a úskalí metody
    Georadarový průzkum koryta Vltavy v blízkém okolí Karlova mostu
    Globální struktura hustoty v zemském plášti
    Horizontální napětí v české části hornoslezské pánve
    Hustotní modelování přechodu litosféra - astenosféra
    Jak hluboko s georadarem?
    Možnosti georadaru v inženýrském průzkumu
    Obsah vody v uhelných slojích české části hornoslezské pánve
    Post 2000-swarm microearthquake activity in the principal focal zone of West Bohemia/Vogtland: Space-time distribution and waveform similarity analysis
    The relationship of tilt and twist of fringe cracks in granite plutons
    Seismicity and seismotectonics of West Saxony, Germany - new insights from recent seismicity observed with the Saxonian seismic network
    Shallow earthquakes: Shallower than expected?
    Znaczenie glebokiego wietrzenia w morfogenezie Sudetów