Record details

Subject heading
    horniny reziduální
Article
    Bericht 1992 über geologische Aufnahmen im Kristallin und Quartär auf Blatt 8 Geras
    Bericht 1994 über geologische Aufnahmen im Tertiär und Quartär auf Blatt 8 Geras
    Eine küstennahe, sandige Zechstein-Sabkha in NE-Böhmen mit dolomitisierten Calcretes, Speläolithen und Grainstones
    Kalkrusta v permských sedimentech orlické pánve (14-32 Ústí nad Orlicí)
    Nové nálezy křídových hornin v Koněpruské oblasti a Petrbokovo "stádium Koukolové hory"
    Radon in Soils Overlaying Several Tectonic Zones of the South Bohemian Moldanubicum
    Recentní vznik železitohlinitých konkrecí na lokalitě Podhůra (25-13, Přerov)