Record details

Subject heading
    hustotní charakteristiky hornin
Article
    Geophysical investigation at the northern margin of the Nasavrky massif
    Kolik váží Dědek?
    Korelace flyšových souvrství na podkladě petrofyzikálních parametrů
    Petrofizičeskij analiz uslovij obrazovanija granitoidov
    Petrophysical investigations in the Southern Bohemian Massif (Austria): data-acquisition, -organisation and -interpretation
    Príspevok geofyzikálnych dát k riešeniu geologickej stavby a roponádejnosti juhovýchodného Slovenska
    Stripped Gravity Maps in Czechoslovakia
    Tíhové pole západočeského proterozoika
    Velikostní distribuce pórů permokarbonských arkóz a křídových pískovců, sledovaná pomocí rtuťové porózimetrie
    Vliv matricové hustoty horniny na metody jaderné karotáže
    Výsledky petrofyzikálních rozborů z vrtů z oblasti Studienka