Record details

Subject heading
    inklinometrie
Article
    Deformation analysis of the upper part of the Earth crust in the Śnieżnik Massif (Polish and Czech sides between 1993 and 2003)
    Geotechnický monitoring při stavbě tunelu Valík u Plzně
    Likvidace vodorovného hlavního důlního díla štoly Jezerka kombinovanou metodou foukané a plavené základky
    Porovnání metod určení barického koeficientu pro náklonoměry
    Použití fotoelektrických náklonoměrů ke sledování průběhu dlouhodobých deformačních procesů
    Sanace sesuvu lokality Růžďka - obec
    Využití karotážních metod v geologickém vrtném průzkumu na lokalitách Mostecké uhelné a.s.
    Využití opuštěných děl pro vědecké účely
    Význam měřických prací prováděných na vrtech hloubených moderními technologiemi vrtání