Record details

Subject heading
    kontrola geochemická
Article
    Biodegradace polycyklických aromatických uhlovodíků v sedimentech
    Chemical and mineralogical signatures of gold formed in oxidizing chloride hydrothermal systems and their significance within populations of placer gold grains collected during reconnaissance
    Cirkonij-gafnijevyj indikator frakcionirovanija redkometaľnych granitov
    Conceptual model for uranium mineralization at the Rožná deposit
    Cretaceous sandstones in Moravia and Silesia and their application as building and ornamental stones
    Criticism of prediction of coal self-ignition
    Databáze výsledků chemicko-technologických analýz, stanovení síry a stopových prvků ve svrchnopaleozoických kontinentálních pánvích České republiky
    Distribuce uranu v růstových zónách manganových konkrecí
    Distribution of iron in the fine fractions of some Czech bentonites
    Distribution of sulfur and trace elements in the bituminous coal and anthracite
    Důlní vody jako využitelný zdroj uranu
    Dvojí předmesozoické vulkanity mongolského fluoritového ložiska Čulut Cagan Del - neobvyklý případ látkové konvergence
    Ehemalige Lagerstätte Háj-Vápenný kopec (Stolzenhahn-Kalkberg), NE-Hang
    Ehemalige Lagerstätte Kovářská-vápenka (Schmiedeberg-Kalkofen; früher gelegentlich auch als Stolzenhahn bezeichnet)
    Ehemalige Lagerstätte Rájov (Reihen) - Vápenice/Dolní Vykmanov (Unter-Weigensdorf)
    Ehemalige Lagerstätte Vápenice u Moldavy (Kalkofen bei Moldau)
    Ehemalige Lagerstätte Vykmanov (Ober-Weigensdorf)
    Emise důlních plynů v ostravsko-karvinském uhelním [i.e. uhelném] revíru a možnosti jejich minimalizace
    Evolution of ore-forming fluids along the Rožná-Olší shear zone, Bohemian Massif, Czech Republic: Implications for local uranium deposition and comparison with U-mineralization at Schlema, Erzgebirge, Germany
    Experimentální výpal vybraných minerálů a jeho aplikace při studiu materiálu dvou historických pecí
    Fluid inclusion and stable isotope study of the Kasejovice gold district, central Bohemia.
    Fluid inclusion study of beryl mineralization in the Kafubu Area, Zambia
    Fractionation of toxic trace elements in soils around Mo-Ni black shale-hosted mines, Zunyi region, southern China : environmental implications
    Genetic model of the Rožná uranium based on the stable isotope and fluid inclusion data
    Geochemistry of a weathering kaolin profile in the Karlovy Vary area (Czech Republic)
    Geochemistry of host rocks and role of organic matter in the precipitation of cassiterite-sulfide ores at the Dafulou deposit, Dachang tin field (south China)
    Geologické aspekty výskytu pevných poloh na povrchovém lomu Bílina
    Geologický a mineralogický výzkum polymetalických ložisek a jejich oxidačních zón v oblasti Broumov - Tři Sekery
    Geologie fluoritového ložiska Čulut Cagan Del, střední Mongolsko
    Geologie ložiska Ongon Chajrchan v MoLR
    Geologie modotínské oblasti a její perspektivy
    Geology and mineralogy of Ti-kaolins in the Karlovy Vary area
    Gold-bearing quartz veins of the Bělčice ore district, Bohemian Massif: evidence for incursion of metamorphic fluids into a granodiorite body and for isothermal mixing between two types of metamorphic fluids
    Historische Lagerstätte Kalek (Kallich) - Rübenau/Obernatschung
    Historische Lagerstätte Místo (Platz) - Hasištejn und Volyně (Wohlau)
    Hodnocení obsahu síry ve východní části pánve
    Hydrogeological conditions of the Cracow Sandstone Series in Upper Silesian Coal Basin influenced by mining activity
    Hydrothermal uranium-base metal mineralization of the Jánská vein, Březové Hory, Příbram, Czech Republic: lead isotopes and chemical dating of uraninite
    Interpretation of bidimensional fluid inclusion microthermometric data in terms of pressure and compositional variations in gold-bearing fluids: an example from the Libčice and Kasejovice deposits, Czech Republic
    K historii těžby uhlí v rosicko-oslavanské černouhelné pánvi. II. část
    Kámen Přemyslovského paláce v Olomouci
    Kolik je významných vrstev pražské opuky?
    Korekce geologických modelů ložisek cementářských surovin na základě výsledků technologického vzorkování
    Krásnohorsko-milešovská "Au-Sb formace"
    Krušnohorský batolit z pohledu některých současných genetických názorů
    Leachability of selected trace elements in lignite and its combustion products
    Lom Hraničná u Jablonce nad Nisou - průmyslový analog kaverny v granitovém masivu
    Low-degree partial melting of metapelites - another possible implement for selective concentration of uranium: Example from the Rožná uranium deposit, Bohemian Massif
    Ložisková prognóza střední části provincie Wollega, soc. Etiopie
    Marmorrelikte im Lagerstättenrevier Přísečnice - Měděnec-Mýtinka
    Marmorrelikte im Skarnvorkommen Jáchymov (Joachimsthal) : a) Steyer Kalkzug am Kalkhübel : b) Grube Svornost (Eintracht)
    Marmorrelikte Klášterecká Jeseň (Gesseln) - Údolíčko (Kleinthal)
    Mestorožděnija urana s novym tipom černevoj mineralizacii: fosfatnym
    Metallic and industrial rocks and minerals
    Metalogeneze moravskoslezského paleozoika s ohledem na polymetalické nízkoteplotní mineralizace
    Metamorphe Goldvererzungen und assoziierte Seifenlagerstätten im Moldanubikum des Bayerischen Waldes und des südöstlichen Böhmerwaldes
    Mikropetrografické a petrochemické rozbory novověké glazované keramiky z lokality Strachotín
    Minerální pigmenty ČR
    Mineralogical, chemical and technological characterization of kaolinitic sands from deposit Vyšný Petrovec (South Slovakia)
    Mineralogie polymetalických rudních výskytů u Maršova a Javůrku (svratecká klenba moravika)
    Mineralogy and geochemistry of iron ores from Horní Benešov deposit
    Minerogeneze kasejovických zlatonosných žil
    Modelling of effects of operating conditions and coal reactivity on temperature of burning particles in fluidized bed combustion
    Moravské a slezské pískovce jako stavební suroviny pro opravy historických objektů
    Nebezpečí výstupu důlních plynů z uzavřených dolů ostravské dílčí pánve a řešení tohoto problému
    Nová Ves u Rýmařova - ložisko olověno-zinkových rud
    Nové poznatky o genezi Au-mineralizací ve středočeské oblasti
    Obsah polycyklických aromatických uhlovodíků v sedimentech zvodnělých poklesových kotlin na Karvinsku
    On the composition of ore-forming fluids at the vein-type uranium deposits of the Saxonian Erzgebirge (Germany)
    Paragenetická charakteristika hypogenních minerálních asociací uranového ložiska Zálesí u Javorníku ve Slezsku
    Permokarbonské arkózy, jejich složení a vlastnosti. I
    Permokarbonské červené arkózy, jejich složení a vlastnosti. II
    PGE-kovonosné černé břidlice v jižní Číně: mechanismus jejich obohacení a environmentální aspekty
    Pokus o odhad množství síry a arzenu obsaženého v rudách drahých a barevných kovů vytěžených v Čechách a na Moravě do poloviny 19.st.
    Possible organometallic structures in the coal substance of Czech coals
    Predposylki formirovanija krupnych gidrotermal'nych i ekzogenno-epigenetičeskich uranovych mestoroždenij
    Problematika uzavírání a likvidace uranových dolů v České republice
    Problémy klasifikace a typizace ložisek zlata v Českém masivu
    Prospecting for gold mineralization in black slates in the Jeseníky Mts.
    Provenience kamene rozbitých gotických skulptur z kladrubského kláštera u Stříbra
    Průsečíková metoda CPT pro určování náchylnosti uhlí k samovznícení
    Rejhotice-Mnišské jámy : železné rudy typu BIF v desenských rulách
    Representative structures of the Dukla coal from Upper Silesian Coal Basin
    Sangu garnet deposit, Eastern Province, Zambia
    Síra, stopové prvky a chemicko-technologické charakteristiky v databázi evropských a světových černouhelných pánví. 1. část
    Síra, stopové prvky a chemicko-technologické charakteristiky v databázi evropských a světových černouhelných pánví. 2. část
    Síra, stopové prvky a chemicko-technologické charakteristiky v databázi evropských a světových černouhelných pánví. 3. část
    Size distribution characteristics in relation to other physical properties of washed Karlovy Vary kaolins
    Stable isotope and fluid inclusion study of epithermal polymetallic mineralization near Štěpánov nad Svratkou (Svratka Dome, Moravicum)
    Stopové prvky v uhlí české části hornoslezské pánve - porovnání výsledků nových a dřívějších analýz
    Stručný přehled geologických poměrů zlatohorského rudního revíru
    Stříbro a Čechy okolo roku 1000
    The study of higher ash lignite composition on affinity and volatility of toxic elements and substances for energetic utilization
    Sulfidische und oxidische Zn-Pb Vererzungen der Lagerstätte Cho-Dien (Vietnam) - genetische Aspekte
    Technology and genesis of clays, the Cheb basin
    Úloha černých břidlic při vzniku ložisek cín-polymetalických rud v oblasti dachangského rudního revíru v jižní Číně
    Uplatnění IPPC při asanačně rekultivačních stavbách v OKR
    Utilization of coal in the Czech Republic review overlook
    Vernířovice-Jelení Hřbet : železné rudy typu BIF v desenských rulách
    Vernířovice-Měďný : pyrhotinové zrudnění s chalkopyritem v desenských rulách
    Vernířovice-Pod Břidličnou : železné rudy typu BIF v desenských rulách
    Vernířovice-Zadní Hutisko : železné rudy typu BIF v desenských rulách
    Vorkommen Bočský potok
    Vorkommen NW-Hang Vápenný kopec sowie Marmorvorkommen am Ohnivý vrch
    Vorkommen Plavno (Plauen)
    Vorkommen Rotava (Rothau) frühe Kalkofen genannt
    Vorkommen Vysoká sec (Hohe Hau)
    Výskyt a rozložení dehtů v hnědém uhlí severočeské hnědouhelné pánve
    Využití digitálního modelu terénu ATLAS v podmínkách ložiska Krásno
    Využití kvantitativních mineralogických analýz zlata při prospekci zlata v Burkině Faso (Afrika)
    Vývoj metod hodnocení indikačních plynů samovznícení uhelné hmoty v České republice
    Zhodnocení a využití dolomitů v dobývacím prostoru Vel'ká Čierna I v Rajecké kotlině Slovenské republiky
    Zhodnocení energetického potenciálu černých břidlic republiky Burkina Faso a vlivu jejich spalování na životní prostředí
    Zhodnocení energetického potenciálu černých břidlic republiky Burkina Faso (západní Afrika) a vlivu jejich spalování na životní prostředí - výsledky projektu v roce 2002 a závěrečná doporučení
    Zlatý Kopec (něm. Goldenhöhe), 9 km sz. od Jáchymova, zajímavá mineralogická lokalita Krušných hor
    Zur Geologie der Magnetitlagerstätte Schwarze Crux, nördlich von Vesser (Thüringer Wald)