Record details

Subject heading
    krasová výplň
Article
    The Arvicolids from Arondelli-Triversa: a new look
    Birnessit, kaolinit a opál z Bozkovských dolomitových jeskyní
    Czech Republic and Slovak Republic
    Datování uhlíků z jeskyně Martina u Tetína pomocí 14C
    The Early Miocene micromammalian assemblage from Mokrá - 1/2001 Turtle Joint site (Moravia, Czech Republic) - preliminary results
    Environmental/climatic study on clastic sediments deposited in Kůlna Cave, Czech Republic during the Last Glacial and Interglacial
    Environmentální a vědecký význam skalních dutin "pískovcového fenoménu" a právní nástroje jejich ochrany se zvláštním zřetelem na problematiku CHKO Český ráj
    The evolution of karst and caves in the Koněprusy Region (Bohemian Karst, Czech Republic). Part III, Collapse structures
    Geochemie sintrů z krasových zón těžebního segmentu mezi IV-III etáží lomu vápenky Vitošov a její vztahy k vápencům vitošovského ložiska (14-43 Mohelnice)
    Geomorphological evolution of the Podgorski Karst, SW Slovenia: contribution of magnetostratgraphic research of the Črnotiče II site with Marifugia sp.
    Gundersheim 4, a third Ruscinian micromammalian assemblage from Germany
    Jeskynní hlíny Javoříčských jeskyní (24-21 Jevíčko)
    K problematice jeskynních výplní na Stránské skále (24-32 Brno)
    Kalcitové pizolity z krasových dutin vápencového ložiska Vitošov
    Kořenové tvary - biogenní výplň jeskyní a skalních převisů pískovcového pseudokrasu
    Krápníkové útvary v podzemních prostorách přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé Stráně : 14-24 Bělá pod Pradědem
    Krasové jevy pruhu devonských vápenců mezi hradem Veveří a Malhostovicemi
    Kvartér
    Manganové rudy z Ludmírova na Drahanské vrchovině (24-21 Jevíčko)
    Měňany 3 - pliocenní fauna obratlovců z Českého krasu
    Middle Pleistocene birds of Hundsheim, Austria
    Myotis horaceki pro Myotis intermedius ZIEGLER 2000 (Chiroptera, Mammalia) (=non Myotis bechsteini intermedius RYBÁR 1976)
    Nálezy badenských fosilií v jeskyni Svážná studna, Moravský kras - důsledky pro speleogenezi (24-411 Jedovnice)
    Nálezy rodu Castor L. a Trogontherium F. (čeleď Castoridae, Rodentia, Mammalia) z lokality Chlum u Srbska
    A new ochotonid (Lagomorpha) from the Early Pleistocene of Slovakia
    Objev puklinové jeskyně ve vápencovém lomu Vitošov
    Olomučany-Sediments of the Rudice type in fossil-karst depressions
    Orientační litologický průzkum svahových sedimentů na Stránské skále (24-43 Šlapanice)
    Osteologický materiál z vnitřních prostor jeskyně Kůlny
    Otevřená sídliště z mladého paleolitu a neolitu v jižní části Moravského krasu
    Palaeomagnetic research of a fossil cave in the highway construction at Kozina, SW Slovenia
    Paleontological and Sedimentological Evidence of NW-SE-Striking Faults in the Northern Vicinity of Brno
    Paleontologické výzkumy ve Sloupských jeskyních (severní část Moravského krasu)
    Pleistocenní zástupci čeledi Castoridae (Rodentia, Mammalia) z lokality Chlum u Srbska
    Pliocene Carnivores (Carnivora, Mammalia) from Ivanovce and Hajnáčka (Slovakia)
    Předběžná zpráva o miocenních měkkýších z magdalénienských lokalit v Moravském krasu (24-23 Protivanov, 24-41 Vyškov)
    Půdní poměry koněpruské oblasti
    Recent allophane coatings from the karst and pseudokarst caves
    Rentgenová difrakční analýza jeskynních hlín z vybraných jeskynních systémů Moravského krasu (Sloupsko-šošůvské jeskyně, Císařská jeskyně, Býčí skála) a Javoříčského krasu (24-41 Vyškov, 24-23 Protivanov, 24-21 Jevíčko)
    Sedimentárně petrografické a geochemické studium Javoříčských jeskyní
    Sedimenty výplní krasových dutin v lomu Plešivec u Měňan - předběžná zpráva o výzkumu
    Souběh těžební činnosti a záchranné dokumentace ve vápencovém lomu Vápenky Vitošov, s.r.o.
    Sporomorfy, dinoflageláti, foraminifery a vápnitý nanoplankton albsko-cenomanského stáří ze Štramberka a Bystré (slezská jednotka, vnější Západní Karpaty)
    Srovnání spodnokřídového foraminiferového společenstva z výplní štramberských vápenců lomu Kotouč ve Štramberku na Moravě se společenstvem stejného stáří z lomu Gutrathsberg v Gartenau v Rakousku
    Taranakit (K,NH4)Al3(PO4)3(OH).9H2O vzniknutý rozkladem guána netopýrů v jeskyni Domica (Slovenská republika)
    Tmavé výplně jílovitého prachovce v devonském paleokrasu: střední část Velkolomu Čertovy schody-východ, Koněprusy
    The Trace fossil Chondrites in uppermost Jurassic-Lower Cretaceous deep cavity fills from the Western Carpathians (Czech Republic)
    Using of the fluorescence microscopy on the study of the redeposited palynomorphs
    Velká sýrová loupež : První předběžná nálezová zpráva o objevu jeskyně Ementál v Českém krasu
    Výsledky gamaspektrometrických měření v Javoříčských jeskyních (24-21 Jevičko)
    Výzkum Arnoldky a dalších jeskyní lomu Čeřinka a otázky jejich vzniku a vývoje
    Zástupci rodu Varanus ze spodního miocénu lokality Mokrá a jejich evoluční význam
    Zpráva o karsologickém výzkumu a dokumentaci významných speleologických objektů na lokalitě Vitošov v letech 2000-2005