Record details

Subject heading
    krosněnská facie
Article
    Krosněnská sedimentace - ukazatel časové posloupnosti orogenetických pohybů ve flyšovém pásmu Karpat na Moravě