Record details

Subject heading
    kvartér oblastí kontinentálního zalednění Českého masivu
Article
    Alkalicko-živcový syenit z ledovcových uloženin u Tomíkovic
    Altitudinal limit of the ice-sheet glaciation in Northern Bohemia - new evidence from the saddle under Andělský vrch hill
    Antimonit a jiné zajímavé nerosty z Osoblažska
    Charakterystyka wystąpienia oligoceńskiego bazaltoidu w Małym Kotle Śnieżnym (Karkonosze)
    Cold-climate landform patterns in the Sudetes : effects of lithology, relief and glacial history
    Comparison of glacial relief landforms and the factors which determine glaciation in the surroundings of Černé Jezero lake and Čertovo Jezero lake (Šumava Mts., Czech Republic)
    Comparison of morphometric characteristics of cirques in the Bohemian Forest
    Czwartorzędowe doliny kopalne w Sudetach Zachodnich i stan ich rozpoznania hydrogeologicznego
    Dala-porfyr s uzavřeninami fengitu v živcových fenokrystech z glaciálních sedimentů u Supíkovic
    Daphnia resting eggs in the sediment of Bohemian Forest lakes : an evidence for sediment disturbance
    Debris flow events reconstruction on tree-ring analyses (a case study from the Eastern Sudetes Mts)
    Evolution of the Late Neogene and Eopleistocene fluvial system in the foreland of the Sudetes Mountains, SW Poland
    Ewolucja małych dolin lessowych na Płaskowyżu Głubczyckim w czasie ostatnich 7000 lat
    Extreme events in the Sudetes Mountains. Their long-term geomorphic impact and possible controlling factors
    Former existence of a plateau icefield in Bílá louka Meadow, Eastern Giant Mountains: hypothesis and evidence
    Geofyzikální měření na Labské louce - příspěvek k poznání palsoidních útvarů
    Geologický, geomorfologický a paleoekologický výzkum sedimentů v okolí Srní : 22-33 Kašperské Hory
    Geomorfologické projevy dlouho ležících sněhových polí v Krkonoších
    Geomorfologický vývoj polské části Sudet: přehled současných výzkumných poznatků
    Geomorfologický vývoj údolí Divoké Orlice v oblasti Zemské brány
    Geomorfologický vývoj údolí Divoké Orlice v oblasti Zemské brány, Orlické hory
    Geomorfologický vývoj údolí Divoké Orlice v oblasti Zemské brány v Orlických horách
    Geomorphological aspects of glaciation in the Oldřichov Highland, Northern Bohemia, Czechia
    Die Glazialmorphologie des Schwarzen Sees im Šumava-Nationalpark. Ein Exkursionsbericht
    Głazy narzutowe rejonu Jesenika i Osoblahy (Republika Czeska)
    Hypothesis for the last stage of glaciation in the Černé Lake area (Bohemian Forest, Czech Republic)
    Inherited landscapes of the Sudetic Foreland (SW Poland) and implications for reconstruction uplift and erosional histories of upland terrains in Central Europe
    Interactive use of groundwater hydraulic modelling and GIS application for predicting of groundwater level rise impacts
    Inženýrskogeologický průzkum a sanace sesuvu Ostrava-Lhotka
    Jeskyně Na Špičáku
    Jizerské hory
    K odhadu objemu bludných balvanů
    K otázce výskytu pleistocenních ledovců s chladnou bází v České vysočině (Česká republika)
    Kenozoiczne zapadliska przedgórza Sudetów Pólnocno-Zachodnich
    Korelace moravské "hlavní terasy" a alpské "Hochterrasse" - předběžné závěry
    Krkonošský národní park
    Laboratory simulation of regelation cycle
    Labský důl Valley
    Late pleistocene evolution of periglacial and glacial relief in the Karkonosze Mountains : new hypotheses and research perspectives
    Lateglacial/holocene sedimentary record from the Labe source area, the Krkonoše Mts.
    Ledovcové souvky moravskosleské oblasti kvartérního kontinentálního zalednění. 1.Krystalinické souvky
    Ledovcové souvky moravskoslezské oblasti kontinentálního zalednění. 2., Sedimentární souvky
    Litologická predispozice, morfologie a rozmístění strukturních půd alpinského bezlesí Vysokých Sudet
    Main advance directions and maximum extent of Elsterian ice sheet in the eastern part of the Šluknov Hilly Land, Northern Bohemia, Czechia
    Mass balance of nutrients and major solutes in the Plešné watershed-lake ecosystem in the 2001 hydrological year
    Maximální dosah kontinentálního zalednění na úpatí Ořešníku a Poledníku v severním svahu Jizerských hor
    Model of a glacial/periglacial paleogeomorphological system in the Bohemian Forest
    Morphotectonic research of the East Sudeten in the Czech Republic and monitoring of present-day tectonic movements
    Nález baltického jantaru ve štěrkovně poblíž Dětmarovic u Karviné
    Nález křídové ježovky Galerites vulgaris u Vidnavy ve Slezsku
    Nález neobvykle zachovalé ichnofosilie křídového stáří z glaciálních uloženin severních Čech
    Národní přírodní rezervace Králický Sněžník
    Ne každý bludný kámen je skutečně bludný
    Několik poznámek k pylové analýze jezerních sedimentů v Krkonoších (Wielki Staw, Polsko)
    Neotektonika a problém pleistocenního zalednění Králického Sněžníku (14-23 Králíky)
    Nové nálezy nordických hornin ve Šluknovském výběžku (02-21 Dolní Poustevna, 02-22 Varnsdorf, 02-24 Nový Bor)
    Nové poznatky o prostorovém uspořádání glaciálních akumulačních forem reliéfu v okolí Černého jezera na Šumavě
    Nové poznatky o prostorovém uspořádání glaciálních akumulačních forem reliéfu v okolí Černého jezera na Šumavě
    Okraj skandinávského zalednění v Moravské bráně : 25-12 Hranice
    Origin and significance of ploughing blocks on Labská louka meadow, western Giant Mountains
    Origin of ramparts in the Úpská and Harrachova jáma cirques and the Mezikotlí valley, the High Sudetes
    Osoblažský zlom a jeho význam
    Padesáté výročí instalace největšího bludného balvanu v Opavě
    Paleogeografická rekonstrukce kontinentálního zalednění Šluknovského výběžku
    Paleogeographical evidence of the sediments from the Černé jezero Lake area, the Bohemian Forest
    Palynologický výzkum rašelinišť a jezer pro účely geologického mapování
    Physical, chemical, and biochemical characteristics of soils in watersheds of the Bohemian Forest lakes: I. Plešné Lake
    Physical, chemical, and biochemical characteristics of soils in watersheds of the Bohemian Forest lakes: II. Čertovo and Černé Lakes
    Pleistocenní glacigenní a nivační modelace Jizerských hor
    Plešné jezero - archiv informací o holocenním a svrchněpleistocenním charakteru vegetace, krajiny a jezerního biotopu (první výsledky)
    Pohřbený kras v severním předpolí silesika
    The possibility of sedimentological and dendrochronological record of extreme hydrologic events in non-gauged headwaters, Keprnik Massif, Eastern Sudetes
    The possibility of sedimentological and dendrochronological record of extreme hydrologic events in non-gauged headwaters, Keprnik Massif, Eastern Sudetes
    Použití analýzy jílových minerálů a tvrdoměrných měření skalních výchozů pro vymezení rozsahu kontinentálního zalednění v severním svahu Jizerských hor
    Poznámky k charakteru a vývoji jeskyní v Rychlebských horách
    Poznámky k charakteru a vývoji jeskyní v Rychlebských horách
    Prášilské jezero
    Preglacial to Holocene auriferous sediments from the East Sudetic Foreland: gold grades and exploration
    Preliminary results of 10Be dating of glacial landscape in the Giant Mountains
    The problem of peat mounds and species character of some geophysical fields in the area of the Labská louka
    Problematika dosud nepopsaných reliéfových forem vzniklých za spolupůsobení mrazu a vegetace
    Problemy korelacji stratygraficznych kenozoiku południowej Opolszczyzny
    Prostorové rozmístění recentních periglaciálních jevů v alpinském bezlesí Východních Krkonoš
    Prostorové rozšíření periglaciálních jevů alpinského bezlesí Vysokých Sudet
    Provenience würmských pozdně pleistocenních spraší a spraším podobných sedimentů na Moravě a ve Slezsku, Česká republika: použití asociací těžkých minerálů
    Předběžné výsledky interdisciplinárního výzkumu zalednění v okolí Prášilského jezera na Šumavě
    Předběžné výsledky výzkumů glaciálních akumulačních forem v okolí jezera Laka (Šumava)
    Příspěvek k otázce vzniku granitoidních elevací v západní části Černovodské pahorkatiny, žulovský batolit : 14-22 Jeseník
    Příspěvek ke geomorfologii okolí Prášilského jezera (povodí Jezerního potoka)
    Pseudomorfózy smektitu po klinopyroxenu ze souvků pyroxenického pegmatitu ze Supíkovic u Jeseníku
    Pylové analýzy vybraných kvartérních lokalit (Stříbrná bystřina, Rýchory) Krkonošského národního parku
    Radiokarbonová data rašelin z oblasti Josefova Dolu v Jizerských horách (03-14 Liberec)
    Ragunda granit z mníšeckých glacifluviálních písků a štěrků (03-14 Liberec)
    Recentní aktivita strukturních půd ve Vysokých Sudetech
    Reconstruction of continental glaciation in the Oldřichov Highland : co-operation of geomorphology and other research methods
    Report on radiometric 10Be dating of glacial and periglacial landforms in the Giant Mountains
    Results of four years monitoring of displacements of rock blocks in the Krkonoše Mts.
    Review on current research of the Pleistocene glaciation in the Krkonoše Mountains
    Rozdíly v souvkových spočenstvech bazálních morén a ledovcového výplavu
    Rudawski Park Krajobrazowy a jeho žulové útvary (10 let od vyhlášení)
    Sedimenty ledovcových jezer Šumavy a Krkonoš (pylová analýza) (22-33 Kašperské Hory)
    Selected analyses of the morphostructure of the NE part of the Rychlebské hory Mts. (Czech Republic)
    Skalní výchozy v Hrubém Jeseníku. 2. část, Keprnická hornatina
    Skalní výchozy v Hrubém Jeseníku. 3. část, Medvědská hornatina
    Skály v chráněných územích Králického a Kladského Sněžníku
    Spatial variation of weathering landforms of bed-rock in Orlik Massive, Hrubý Jeseník, Eastern Sudetes
    Specyfika petrograficzna osadów rzecznych i glacjalnych Przedgôrza Sudeckiego
    Statistika vůdčích nordických souvků z mníšeckých glacifluálních písků a štěrků (03-14 Liberec)
    Stav výzkumu geomorfologických výzkumů v okolí Prášilského jezera
    Strukturní půdy Vysokých Sudet - morfometrická charakteristika a časové zařazení
    Strukturní půdy Vysokých Sudet - morfometrická charakteristika a časové zařazení
    Studies of rock blocks displacements on the upper edge of the "Szczeliniec Wielki" Massif
    The Sudetic tributaries of Upper Odra transformation during the Holocene period
    Temperature regime of patterned ground in the High Sudetes
    Texture and petrography of glacial deposits in the northern foothill of the Hrubý Jeseník and Rychlebské Mts., Czechia
    Transport pokryw stokowych z NE skłonu Jesioników (Sudety Wschodnie) pod wpływem zdarzeń antropogenicznych i impulsów klimatycznych
    Tvary zvětrávání a odnosu tonalitu v Rychlebských horách
    Tvrdoměrná měření datovaných povrchů krkonošských žul
    Valounové analýzy glacifluviálních sedimentů na lokalitě Stará kaolínová jáma u Vidnavy na Jesenicku
    Valounové analýzy glacifluviálních sedimentů severních Čech
    Vegetation development in the western part of the Giant Mts. during the Holocene (Pančavské rašeliniště mire - palaeoecological research)
    Velký bratr má sourozence : (ad Petr Pokorný: Velký bratr uděluje lekci, Vesmír 83, 276, 2004/5)
    Velký bratr uděluje lekci : sibiřské řešení záhady evropských ledových dob
    Vliv borovice kleče (Pinus mugo) na strukturní půdy české části Vysokých Sudet
    Vliv sněhových poměrů na vybrané periglaciální tvary východních Krkonoš
    Využití statistiky nordických souvků pro stratigrafii ledovcových sedimentů severních Čech
    Vývoj údolní nivy řeky Odry v ostravské pánvi
    Výzkum pleistocénního zalednění Krkonoš v roce 2007
    Výzkum reliéfu české části Krkonoš
    Vztah sněhové pokrývky a periglaciálních tvarů ve vybraných lokalitách východních Krkonoš
    Vztah sněhové pokrývky a periglaciálních tvarů ve vybraných lokalitách východních Krkonoš
    Zapis aktywności spływów gruzowych na podstawie analizy przyrostów rocznych drzew (Sudety Wschodnie)
    Zasiegi ladolodów plejstocenskich i deglacjacja obszaru miedzi Sudetami i Walem Slaskim
    Zkameněliny z vápencových souvků od Vidnavy ve Slezsku
    Životní jubileum sběratele zkamenělin Karla Gatíka