Record details

Subject heading
    kyselina sírová
Article
    Acid in Situ Leach uranium mining - 2. Soviet Block and Asia
    Další zaniklá lokalita těžby pyritu u Plzně: Lobzy-Petřín
    Desalination of mine waters from in situ uranium leaching: the ammonium alum - ammonium alunite process
    Dissolution kinetics of natural kaolinites at low pH sulfuric acid solutions - an example from Stráž pod Ralskem mineral deposit
    Historický červený pigment caput mortum
    Podzemní loužení in situ - často opomíjená dobývací metoda
    Remediation of a sandstone aquifer following chemical mining of uranium in the Stráž deposit, Czech Republic
    Uranium mining and hydrogeology in the north Bohemian Cretaceous area
    Vliv těžby uranu v oblasti Stráže pod Ralskem na geologické prostředí
    Zanikající lokalita v Hromnicích u Plzně