Record details

Subject heading
    ložisko hydrotermální
Article
    Ag-Co-Bi-Ni-U- zrudnění v údolí Černé v Krušných horách
    Andorit IV a andorit VI z Dúbravy v Nízkych Tatrách (Slovenská republika)
    Bismutová mineralizace z uranového ložiska Medvědín u Špindlerova Mlýna
    Charakter paleofluid spjatých se vznikem Au-ložisek ve středočeské metalogenetické zóně
    Charakteristika perspektiv ložisek Pb, Zn, Ag jižní části Českého masivu
    Charakteristika výskytů gudmunditu v příbramském uran-polymetalickém revíru
    Chlorites from the polymetallic deposit Oskava near Rýmařov (Czech Republic)
    Cinklipskombit ZnFe23+(PO4)2(OH)2 - novyj mineral
    Conceptual model for uranium mineralization at the Rožná deposit
    Dioptas z uranového ložiska Zálesí v Rychlebských horách (Česká republika)
    The distribution of REE-U-Th in hydrothermally altered rocks at the Rožná uranium deposit, Czech Republic
    Evolution of crustal fluids in a shear zone during retrograde metamorphism, regional uplift, and cooling : The Kašperské Hory gold deposit, Moldanubian Unit, Bohemian Massif
    Evolution of ore-forming fluids along the Rožná-Olší shear zone, Bohemian Massif, Czech Republic: Implications for local uranium deposition and comparison with U-mineralization at Schlema, Erzgebirge, Germany
    Fluid inclusion and stable isotope study of the Kasejovice gold district, central Bohemia.
    Fluoritové ložisko Moldava
    Fluoritový revír Jílové-Sněžník u Děčína
    Genetic model of the Rožná uranium based on the stable isotope and fluid inclusion data
    Geochemie a mineralogie hydrotermálních žil historických rudních revírů v Nízkém Jeseníku
    Geochemie průvodních prvků sulfidů
    Geologicko-ložiskový výzkum v. části lukavické skupiny v Železných horách a jejího s. pokračování v podloží křídy (13-42 Pardubice, 13-44 Hlinsko)
    Geologický a mineralogický výzkum polymetalických ložisek a jejich oxidačních zón v oblasti Broumov - Tři Sekery
    Geologie a mineralogie Milířské doliny u Jiřetína pod Jedlovou (02-24 Nový Bor)
    Geology and hydrothermal vein system of the Jáchymov (Joachimsthal) ore district
    Gold and associated tellurides from the Gold hawk Mine Val d Or area, Quebec
    Gold-bearing quartz veins of the Bělčice ore district, Bohemian Massif: evidence for incursion of metamorphic fluids into a granodiorite body and for isothermal mixing between two types of metamorphic fluids
    Historie dolování drahých kovů v Rudolfovském revíru u Českých Budějovic
    Historie těžby uranu na ložiscích v Jáchymově a Horním Slavkově
    Hydrothermal Mineralization Beneath the Upper Silesian Basin, Czech Republic: The Record of a Possible Tectonic Driving Fluid Flow
    Hydrothermal mineralizations of the West-Bohemian region: P-T-X conditions of deposition and hydrothermal fluid sources
    Hydrothermal uranium-base metal mineralization of the Jánská vein, Březové Hory, Příbram, Czech Republic: lead isotopes and chemical dating of uraninite
    Hydrothermalite des Schwarzwaldes und Erzgebirges im paragenetischen Vergleich
    Interpretation of bidimensional fluid inclusion microthermometric data in terms of pressure and compositional variations in gold-bearing fluids: an example from the Libčice and Kasejovice deposits, Czech Republic
    Intrusion-related gold systems: the present level of understanding
    Investigation on epigenetic hydrothermal mineralizations
    Isotopic constraints on the age at the Schlema-Alberoda uranium deposit (Erzgebirge)
    Izotopický pomer 87Sr/86Sr v baryte gemerika
    Krása hydrotermální mineralizace W-Cu(Ag)-Sn ložiska Panasqueria v Portugalsku
    Křemen-turmalínová žíla s apatitem-(CaF) z Babic u Šternberka
    Late Paleozoic post-collisional magmatism and metal resource potential of the Erzgebirge-Krušné hory (NW rim of the Bohemian massif)
    Late to post-Variscan hydrothermal activity along the Bohemicum/Moldanubicum boundary (Bohemian Massif)
    Liebigit Ca2[(UO2)(CO3)3].11H2O z uranového ložiska Zálesí u Javorníka : 04-43 Bílý Potok
    Liebigite recently formed from the dump of mine No.16 (Příbram, Háje), Bohemia, Czech Republic
    Low-degree partial melting of metapelites - another possible implement for selective concentration of uranium: Example from the Rožná uranium deposit, Bohemian Massif
    Ložiska uranových rud na území bývalého Sovětského svazu
    Manganová mineralizace žíly Marie Terezie u Horní Blatné v Krušných horách
    Měděné zrudnění u Mutěnína v Českém lese
    Metallogeny, structural, lithological and time controls of ore deposition in anoxic environments
    Metalogenetický model Slanských vrchov
    Metalogeneze moravskoslezského paleozoika s ohledem na polymetalické nízkoteplotní mineralizace
    Metod abstraktnych analogij v regionalnom prognozirovanii na uran
    Metodika výpočtu zásob těžených fluoritových ložisek v ČR
    Miargyrit jako indikátor závěrečné fáze hydrotermálního processu
    Mineralizace uranového ložiska Předbořice u Milevska
    Mineralogie a geneze recentních submarinních hydrotermálně sedimentárních sulfidických rud spjatých s riftovými zónami
    Mineralogie polymetalických rudních výskytů u Maršova a Javůrku (svratecká klenba moravika)
    Mineralogie polymetalických rudních výskytů ve střední části havlíčkobrodského revíru
    Minerogeneze kasejovických zlatonosných žil
    Mokrsko gold deposit - a new type of gold mineralization in the Bohemian Massif, Czechoslovakia
    Nakládání s volnými vodami z odkališť chemické úpravny v Dolní Rožínce
    Nález křemenných žil s wolframitem a kasiteritem v exokontaktu tanvaldského granitu u Liberce v severních Čechách
    Několik poznámek k objevu koutekitu
    No. 373 - Correlation, anatomy and magmatic-hydrothermal evolution of ore-bearing felsic igneous system in Eurasia (1997-2001)
    Nová Ves u Rýmařova - ložisko olověno-zinkových rud
    Nové nálezy druhotných minerálů v ČSR
    Nové poznatky o genezi Au-mineralizací ve středočeské oblasti
    Nové výskyty minerálů na hydrotermálních žilách Nízkého Jeseníku (II)
    Nové výskyty minerálů na polymetalických žilách Nízkého Jeseníku
    O kremeni granitoidov a hydrotermálnych žíl Mo-W zrudnenia pri Rochovciach (styk veporika a gemerika)
    O krupnych gidrotermal´nych mestoroždenijach urana
    O roli endogennych i ekzogennych faktorov v formirovanii masštabnych gidrotermal'nych mestoroždenij urana
    O těžbě stříbronosných rud ve Vítkovské vrchovině
    Obecné rysy hydrotermálně alterovaných hornin některých uranových ložisek. I.část
    Occurences of hydrothermal veins with tourmaline in neighbourhood of Chabičov (southern part of the Šternberk-Horní Benešov belt, North Moravia)
    Od zahájení těžby uranu na ložisku Rožná uplynulo 50 let
    Od značajnog rudnika srebra i urana St. Joachimsthal, odnosno Jáchymov, do Radonskih toplica u sasko-češkoj "Rudnoj Gori"
    On the composition of ore-forming fluids at the vein-type uranium deposits of the Saxonian Erzgebirge (Germany)
    Ore-mineralogy of the Au-deposit near Voltýřov at Milevsko, Czech Republic
    Padesát let těžby a průzkumu uranových rud na Vysočině
    Paragenetická charakteristika hypogenních minerálních asociací uranového ložiska Zálesí u Javorníku ve Slezsku
    Pb-Zn-Ag vein mineralization of the central part of the Českomoravská vrchovina Upland (Czech Republic): S, C, and O stable isotope study
    Pb-Zn-Cu mineralization in the historical Broumov-Tři Sekery mining district (Western Bohemia)
    Podmínky vzniku a fyzikálně chemické parametry stefanitu
    Poodhalená tajemství krkonošského uranu
    Porovnání vývoje stříbrné mineralizace žíly Pošepný ve Vrančicích se zrudněním žíly L1 v Lešeticích na příbramském uranovém ložisku
    Poznatky z těžby uranového ložiska Rožná
    Predposylki formirovanija krupnych gidrotermal'nych i ekzogenno-epigenetičeskich uranovych mestoroždenij
    Prejavy možného výskytu Au mineralizácii typu Carlin v oblasti hodrušsko-štiavnického hrastu
    Problémy klasifikace a typizace ložisek zlata v Českém masivu
    Prognózne zhodnotenie antimonitovej mineralizacie pri Helcmanovciach
    Prognózy Au-zrudnění v Jeseníkách
    Přehled distribuce hydrotermálních žil a uranového zrudnění v příbramském uranovém ložisku
    Přehled distribuce hydrotermálních žil a uranového zrudnění v příbramském uranovém ložisku
    Přehled mineralogických výzkumů rudního pole Rožná-Olší
    Přehled mineralogie, geochemie a ložisek platinových kovů
    Přehled mineralogie, ložiskových poměrů a historie štěpánovského rudního revíru na západní Moravě
    Příspěvek k poznání chemického složení jihočeských grafitů
    Re-Os dating of gold deposits using accessory molybdenite at the Kašperské Hory and Petráčkova hora mines, Czech Republic
    Retrograde-metamorphic and hydrothermal alterations at the Rožná uranium deposit (Moldanubian Zone, Czech Republic)
    Retrográdně-metamorfní a hydrotermální alterace hornin na uranovém ložisku Rožná (strážecké moldanubikum) a jejich datování
    A review of mineral associations and paragenetic groups of secondary minerals of the Jáchymov (Joachimsthal) ore district
    Rožná - ostatnie eksploatowane złoże uranu w Czechach
    Das sächsische Erzgebirge : Geologie, Bergbau und Kultur
    Schafarzikite from the type locality Pernek (Malé Karpaty Mountains, Slovak Republic) revisited
    Secondary mineralization of Rožná uranium deposit and their comparison with the Jáchymov ore district
    Secondary minerals of the Jáchymov (Joachimsthal) ore district
    Sekundární mineralizace uranového ložiska Jelení vrch u Horních Hoštic v Rychlebských horách (04-43 Bílý Potok)
    Sekundární minerály z uranového ložiska Jelení vrch u Horních Hoštic v Rychlebských horách
    Selenidy z uranového ložiska Ústaleč (jz. Čechy)
    Sostav i strojenije prodol'nych tektoničeskich zon uranovych mestoroždenij Rudnych gor
    Současná situace a minerály uranového ložiska Ústaleč
    Současný stav názorů na vznik hydrotermálních rudních zón kolem granitů
    Source of sulphur of base metal sulphide deposits at the NE margin of the Bohemian Massif (Czechoslovakia)
    Stable isotopes and fluid inclusions in hydrothermal deposits: the Příbram ore region
    Stříbro a Horní Slavkov
    Suggestion of the classification of metamorphogenic deposits
    Supergene mineralization of the Medvědín uranium deposit, Krkonoše Mountains, Czech Republic
    Surowce metaliczne w strukturze bloku Karkonosko-Izerskiego
    Teplotní podmínky vzniku ložiska Vrančice na základě studia fluidních inkluzí
    Těžba zlata na Novoknínsku - historie a současnost
    Těžba zlata v historii českých zemí
    Thermometry of arsenopyrite-pyrite mineralization in the Dúbrava antimony deposit (Western Carpathians)
    Uranová mineralizace oblasti jihozápadních Čech
    Uranovyje černi: voprosy genezisa i mineral'nogo sostava
    Výskyt ametystu na hydrotermálních žilách středních a jižních Čech
    Výsledky gamaspektrometrického měření na ložisku Horní Benešov ve vztahu k vývoji produktivních hronin a zrudnění
    Wolframitové zrudnění u jižního okraje tanvaldského granitu v severních Čechách (03-32 Jablonec nad Nisou)
    Železné rudy u Stínavy na Drahanské vrchovině