Record details

Subject heading
    ložisko mastku
Article
    Krystalovaný mastek ze Zadního Hutiska u Vernířovic
    Mineralogie žil alpského typu na lokalitě Hutisko u Vernířovic, sobotínský amfibolitový masiv
    Nové nálezy minerálů s obsahem chromu na Vernířovicku
    Origin and metamorphic evolution of magnesite-talc and adjacent rocks near Gemerská Poloma, Slovak Republic
    Školní lyžařský zájezd : Některé zajímavé lokality na Slovensku spatřené v únoru 1997 a v červnu 1999
    Zeolity z Kožušné u Štětínova