Record details

Subject heading
    ložisko nerostných surovin
Article
    180 let historie těžby lignitu se uzavírá
    The boundary zone of the East and West Sudetes on the 1:50 000 scale geological map of the Velké Vrbno, Staré Město and Śnieżnik Metamorphic Units
    Další rozvoj prostorových a časových modelů ložisek nerostných surovin
    Definice pojmu ložisko nerostných surovin
    Drahé kameny Afghánistánu a Pákistánu
    Historie, současnost a perspektivy rekultivací území Dolů Bílina
    Hodnocení nerostných ložisek a geologického průzkumu na osobním počítači
    Hornická exkurze do Japonska
    Hornictví a střety ve sféře veřejného zájmu
    K historii těžby uhlí v rosicko-oslavanské černouhelné pánvi. III. část, Geologická část
    K historii těžby uhlí v rosicko-oslavanské černouhelné pánvi. IV. část, Problematika geologické stavby uhelných ložisek ve velkých hloubkách
    Komořanské kyselky v archivních materiálech báňských úřadů
    Korekce geologických modelů ložisek cementářských surovin na základě výsledků technologického vzorkování
    Ložisková geologie v globalizovaném světě
    Ložiskový průzkum a hospodaření se zásobami výhradních ložisek : (Návrh k analýze třetí části horního zákona)
    Lužice u Hodonína - obec s šedesátiletou historií těžby
    Metodický postup ekonomického hodnocení využitelnosti ložiska nerostné suroviny
    Mineral Resources in the Hnúšťa Area, Slovenské Rudohorie Mts., Central Slovakia; a Mineralogical Study
    Minerals Reserves
    Model ložiska sialitických surovín Hrabník
    Modelování vztahu: zásoby surovin-zásoby užitkové složky- kvalita zásob
    Některé přístupy k oceňování ložisek nerostných surovin
    Nerostné suroviny Vietnamu
    Nerostné zdroje Afghánistánu
    Nově zřízené muzeum v Bohušově na Osoblažsku
    Ochrana horninového prostředí v programu MŽP
    Ohlédnutí za třiceti lety vývoje v ložiskové geologii (k zamyšlení a diskusi)
    Poplatky za využívanie prírodných nerastných zdrojov
    Poznatky z novodobé hornické činnosti ve zlatohorském rudním revíru
    Přehled grafického znázorňování uhlí, přechodných hornin a hornin
    Quo vadis res metallica Bohemoslovaca?
    Rebilance výhradních ložisek nerostných surovin České republiky (doba řešení 1993-2001)
    Sonda do dějin rudního revíru Příbram na přelomu 19. a 20. století
    Surovinový potenciál jednotlivých krajů podle druhů surovin
    Světový hornický kongres
    Travertíny Slovenska
    Understanding and assessing European mineral resources - a new approach using GIS Central Europe
    Vliv působení teploty na změny propustnosti hornin za trojosého stavu napjatosti
    Výroční sjezd kanadských geologických asociací
    Z pohledu geoetiky : poznámky ke konferenci o Slavkovském regionu
    Základní podklady pro vyhodnocení ekonomické dobyvatelnosti ložiska nerostných surovin
    Zhodnocení a využití dolomitů v dobývacím prostoru Vel'ká Čierna I v Rajecké kotlině Slovenské republiky
    Zhodnocení ložisek sklářských surovin v Namibii
    Zpracování geologických informací v procesu hlubinné těžby ložisek nerostných surovin
    Zpracování geologických údajů z ložisek uhlí