Record details

Subject heading
    ložisko opuky
Article
    Fauna svrchních poloh spongilitických pískovců (opuk) na jižním Džbánu (česká křídová pánev)
    Stone of a gothic pieta from Toruň (Poland)