Record details

Subject heading
    malachit
Article
    Azurit a malachit v proterozoiku na sever od Prahy
    Borovec - několik poznámek k mineralogii lokality
    Cu-Pb mineralizace v lomech krystalického vápence Na Pomezí a v širším okolí obce Lipová-lázně (silezikum)
    Ložisko Tsumeb v Namibii
    Malachit jako drahý kámen je v oblibě již několik tisíciletí
    Malachitové speleotémy ve Zbrašovských aragonitových jeskyních, Hranický kras
    Nerosty z Bělovsi u Náchoda - Jiráskova lomu
    Nové poznatky o supergenních minerálech revíru Krupka, Krušné hory
    Nový typ Cu mineralizace v devonských vápencích pražské pánve
    Nový výskyt sekundárních minerálů Cu, Pb, Zn na ložisku Zlaté Hory-východ
    Supergenní mineralizace slivického pásma (žíla Karel) jv. od Příbrami, Česká republika
    Turmalín a pseudomorfózy anglesitu po pyromorfitu ze Zlatých Hor (15-11 Zlaté Hory, 15-13 Vrbno p.Pradědem)
    Výskyt malachitu v pestrých jílovcích bělokarpatské jednotky u Radějova (35-13 Myjava)