Record details

Subject heading
    mapa pedologická
Article
    Erosional Hazard: Quantification of Soil Erosion Damages Detected by Satellite Images
    Die erste internationale Bodenkarte im Massstab 1:50 000 zwischen den Ländern Deutschland, Polen und Tschechien, BK50 Blatt Zittau
    Forest soils and humus forms of the Krkonoše Mts. - a review
    Hindsight for the history of Quaternary mapping of the Czech Republic
    Hodnocení půd ve vztahu k acidifikaci a kontaminaci rizikovými prvky
    Návrh nového pedogeografického členění území Česka
    Půdy a dlouhodobé změny využití ploch Česka
    Radon risk mapping in Czechoslovakia
    Stav a vývoj půd v bilaterální Biosférické rezervaci Krkonoše/Karkonosze
    Vliv stavu a využívání krajiny na povodňovou situaci
    Właściwości gleb zlewni Wielkiego i Małego Stawu w Karkonoszach i rola wybranych parametrów fizykochemicznych na ich zróżnicowanie
    Základní půdní mapa a mapa zranitelnosti půd NP Podyjí