Record details

Subject heading
    metalogenetický okrsek
Article
    Metalogenéza a štruktúrno-geologická pozícia polymetalickej mineralizácie Pukanec
    Metalogenéza spojená s intruzívnym komplexom centrálnej zóny štiavnického stratovulkánu