Record details

Subject heading
    metamorfóza retrográdní
Article
    A Contrast between Metamorphic and Structural Evolution of the Vír Granulite and Surrounding Rocks of the Polička Crystalline Unit
    Evolution of crustal fluids in a shear zone during retrograde metamorphism, regional uplift, and cooling : The Kašperské Hory gold deposit, Moldanubian Unit, Bohemian Massif
    Exhumation of HP granulite and crustal scale buckling of lower and middle crust interface
    Exhumation of the Blanský Les Granulite Massif as a Result of Oblique Thrusting and Crustal-Scale Buckling
    Exhumation Path of Retrogressed Eclogite from Biskupice, Gföhl Terrane
    Experimental constraints of the formation of high-P/high-T granulites in the Southern Bohemian Massif
    Geologie metamorfitů moldanubika
    Metamorfní vývoj svinovsko-vranovského krystalinika
    Minerální asociace alpských žil od Templštejna u Jamolic, západní Morava
    Minerální asociace forsteritových mramorů s Ba-flogopitem a kinoshitalitem na uranovém ložisku Rožná, Moldanubikum, západní Morava
    Mineralogie a geneze epitermálních žil z lomu v Dolních Loučkách u Tišnova
    The Na-amphibole bearing metabasites of W Sudetes: dismembered Variscan suture zone in the Bohemian Massif?
    Namurská deformace v granulitovém tělese Blanského lesa: U-Pb datování na zirkonech
    Origin and metamorphic evolution of blueschists and very low-grade rocks of the Meliata Unit, Western Carpathians
    P-T evolution and reaction textures in retrogressed eclogites from Svetlik, the Moldanubian Zone (Czech Republic)
    The problem of garnet composition in eclogite-bearing gneisses from the Śnieżnik Metamorphic Complex (Western Sudetes)
    Puklinová mineralizace alpského typu na lokalitách "Mísečky" a "Černý důl" u Vernířovic
    Retrograde-metamorphic and hydrothermal alterations at the Rožná uranium deposit (Moldanubian Zone, Czech Republic)
    Retrograde metamorphism in a regional shear zone and relate chemical changes: The Kaplice Unit of muscovite-biotite gneisses in the Moldanubian Zone of southern Bohemia, Czech Republic
    Retrográdně-metamorfní a hydrotermální alterace hornin na uranovém ložisku Rožná (24-13 Bystřice nad Pernštejnem)
    Retrográdně-metamorfní a hydrotermální alterace hornin na uranovém ložisku Rožná (strážecké moldanubikum) a jejich datování
    Rudní indicie od Klepáčova (obec Sobotín), Hrubý Jeseník
    Sekaninaite and fingerprint hercynite in South Bohemian granulites
    The Significance of Chlorites as a genetic Indicator in Ore Deposits Exemplified by the Magnetite Ores from the Desná Group (Silesicum, Czech Republic)
    The Spačice eclogite: constraints on the P-T-t history of the Gföhl granulite terrane, Moldanubian Zone, Bohemian Massif
    Textural relations and mineral compositions of retrogressed low-grade, high-pressure metabasites and phyllites around Krkonoše-Jizera Complex and near Kraslice in Krušné Hory Mts.
    Tři retrográdně metamorfované eklogity z velkovrbenské skupiny (silesikum, Česká republika)
    Turmalinity jižní části svrateckého krystalinika
    Variety in chemical zonation of garnet in eclogite from Nové Dvory, Czech Republic