Record details

Subject heading
    mikropaleontologie
Article
    August Emanuel Ritter von Reuss - der Begründer der Mikropaläontologie in Österreich.
    Biostratigraphic evaluation of calcareous nannoplankton from the autochthonous Upper Cretaceous and Paleogene of the Nesvačilka and Vranovice Grabens, SE margin of the Bohemian Massif
    Geofyzikální mapování metodou velmi dlouhých vln a vrtný průzkum v okolí Hranické propasti (Hranický kras) : 25-14 Valašské Meziříčí
    In memoriam akademika Vladimíra Pokorného
    In memoriam RNDr. Jitky Hercogové, CSc.
    In memory of the 70th Birthday of Vladimír Pokorný (*12.6.1922, +21.7.1989)
    IV. mikropaleontologický seminář Hodonín 1.-2.10.1986
    Marine Miocene deposits near Nowy Targ, Magura Nappe, Flysch Carpathians (South Poland)
    Mikropaleontologický výzkum na hranici králodvor-kosov
    Mikropaleontologický výzkum spodního ordoviku (12-33 Plzeň)
    Na rozlúčku s akademikom Vladimírom Pokorným (12.6.1922 - 21.7.1989)
    Occurrence of Albian radiolaria in the underlier of the Vienna Basin
    Oligocene flora of the Šitbořice Member and geology at Bystřice nad Olší (NE Morava)
    Příprava mikropaleontologických preparátů pro rastrovací elektronový mikroskop
    RNDr. Jozef Salaj, DrSc., šesťdesiatročný
    Seminář o barrandienském proterozoiku
    Souhrnné výsledky mikropaleontologických analýz sedimentů podorlické křídy se zaměřením na foraminifery : 14-11 Nové Město nad Metují, 14-13 Rychnov nad Kněžnou
    Upper Cretaceous rocky coast with cemented epibionts (locality Kněžívka, Bohemian Cretaceous Basin, Czechoslovakia)
    Vladimír Pokorný (1922-1989)
    Využití elektronového mikroskopu BS 340
    XIV. mezinárodní kongres o stratigrafii karbonu a permu, Calgary, 17.-21. srpna 1999
    Zpráva o mikropaleontologickém rozboru vzorků z vrtu Nosislav-3 (34-12 Pohořelice)
    Životné jubileum RNDr. Evy Planderovej, DrSc.
    Životné jubileum RNDr. Paulíny Snopkovej, CSc.