Record details

Subject heading
    mikrotvrdost
Article
    Ag-Sb-S mineralizace z Jáchymova v Krušných horách
    Chemické složení a fyzikální vlastnosti maldonitu a doprovodných minerálů zlata a bizmutu z Orlíku u Humpolce
    Fyzikálno-optické vlastnosti pevných roztokov Au a Ag
    Fyzikálno-optické vlastnosti pevných roztokov Au-Ag
    Tellurobismutit ze zlatonosného zrudnění od Zlátenky u Pacova
    Tsumoit (BiTe) ze zlatonosných křemenných žil z Bytízu-Starých hor u Příbrami
    Vihorlatite, Bi24Se17Te4, a new mineral of the tetradymite group from Vihorlat Mts., Slovakia
    Vzájomné vzťahy mikrotvrdosti macerálov huminitu na ložisku Nováky-severovýchod