Record details

Subject heading
    odlesňování
Article
    Acidification and its Recovery in the Black Triangle Region
    Analýza hydrologických dat z Modravských povodí
    Chemistry of the Bohemian Forest streams affected by acidification and deforestation of the catchment
    Decline of Norway spruce (Picea abies) and environmental sensitivity to acidic deposition in the Czech Republic
    Difúzní znečištění vod ve světovém měřítku
    Dissolved Load of a Central Himalayan Forest Headwater in an Experimental Catchment, India
    Extreme events in the Sudetes Mountains. Their long-term geomorphic impact and possible controlling factors
    Fakta a mýty kolem povodní
    Historické povodně Šumavy a poškození lesů
    Hluboká svahová deformace na Kopcích u Lidečka: výsledky inventarizačního a geofyzikálního průzkumu : 25-32 Gottwaldov
    Hydrogeologická problematika kuželového krasu regionu Guangxi v jižní Číně
    Influence des pluies acides sur la qualité des eaux souterraines de la République tcheque
    Jizerskohorská rašeliniště po 40 letech a jejich botanická charakteristika
    K poznatkům z dlouhodobých řad sledování povodňového režimu v povodí Vltavské kaskády
    Malá povodí jako trvalý zdroj informací
    Mineralogical and physico-chemical properties of soils from the devastated forest area in Izerskie Mountains
    Observations of subsurface hillslope flow processes in the Jizera Mountains region, Czech Republic
    Palynological study of Holocene sediments at Early Medieval centre at Pohansko near Breclav (Czech Republic)
    Ponded infiltration experiments in the Uhlířská catchment
    Problematika svahových pohybů v Rio de Janeiru a jeho okolí
    Recovery of acidified catchments in the extremely pollutated Krušné hory Mts., Czech Republic
    Regionální hodnocení látkových toků v síti malých povodí GEOMON
    Relationship between Norway Spruce Status and Soil Water Base Cations/Aluminium Ratios in the Czech Republic
    Satellite-based Estimations of Coniferous Forest Cover Changes: Krušné hory, Czech Republic 1972-1989
    Stanovení celkové atmosférické depozice do povodí Jezeří v Krušných horách
    Stav a vývoj půd v bilaterální Biosférické rezervaci Krkonoše/Karkonosze
    Streamwater acidification in the Krušné hory, northern Bohemia, Czech Republic
    Sulphur inputs and dispersion pathways in the soil of an area affected by forest die-back, Czech Republic : A combined 34S-35S study
    Transport pokryw stokowych z NE skłonu Jesioników (Sudety Wschodnie) pod wpływem zdarzeń antropogenicznych i impulsów klimatycznych
    Water regime changes due to deforestation induced in Czech Republic