Record details

Subject heading
    odpad chemický
Article
    Czech-ing out Toxic Wastes
    Některé aspekty migrace chlorovaných etylénů na příkladu lokalit v karpatské předhlubni
    Oprámy u Kaznějova - příklad neřešené ekologické zátěže
    Sanace starých ekologických zátěží v CHEMOPETROL, a.s.
    Vliv Chemopetrolu, a.s. na kvalitu vod v předpolí jezera Most