Record details

Subject heading
    odpad úpravnický
Article
    Netradiční způsob úpravy černouhelných kalů
    Radiová horečka v Jáchymově na počátku 20. století
    Využití vedlejších produktů a skrývky z těžby uhlí a jeho potenciální příspěvek k ochraně rašelinišť