Record details

Subject heading
    Osteichthyes
Article
    Direct evidence of cannibalism in the Oligocene cutlassfish Anenechelum glarisianum Blainville, 1818 (Perciformes : Trichiuridae)
    Erik Jarvik (1907-1998) : Paleontolog, který oživil čtyřnohou rybu
    An 'Intracranial Joint' in Frogs : studies in Herpetology
    The Late Carboniferous and Permian: Aquatic vertebrate zonation in southern Spain and German basins
    New Data on the osteology of actinopterygian fish Sphaerolepis kounoviensis
    Nové paleontologické nálezy z veselského obzoru podkrkonošské pánve (03-34 Sobotka)
    Nové výzkumy Osteichthyes ze svrchního turonu české křídové pánve
    Ökologie der Fischassoziation im miozänen Flözdach des Nordböhmischen Braunkohlenbeckens
    Oligocenní sladkovodní ichtyofauna lokality Byňov v Českém středohoří : 02-41 Ústí nad Labem
    Otolithes de myctophidés (poissons téléostéens) des terrains tertiaires d'Europe : révision des genres Benthosema, Hygophum, Lampadena, Notoscopel et Symbolophorus
    Palatoquadrate in a Devonian fish Eusthenopteron. Evidence of its dual origin
    Příspěvek k poznání fauny a flóry nýřanského souslojí (astur) na nové lokalitě Pankrác u Nýřan : 11-44 Nýřany
    Rybí fauna vrtu HJ-2 Sedlec (spodní baden, Vídeňská pánev) (34-23 Břeclav)
    Scopeloides glarisianus (Gonostomatidae, Stomiiformes) na středně oligocenní lokalitě Rožnov pod Radhoštěm-Rysova hora : 25-23 Rožnov pod Radhoštěm
    Taxonomic remarks on Rhabdolepis saarbrueckensis Gardiner, 1963 (Osteichthyes: Actinopterygii) and its relationships to some actinopterygians from the Late Carboniferous of the Bohemian Massif, Czech Republic