Record details

Subject heading
    paleokras
Article
    Czeski geolog - profesor Pavel Bosák nowym członkiem zagranicznym Polskiej Akademii Umiejętności
    Delta13C record across the late Silurian Lau event: New data from middle palaeo-latitudes of northern peri-Gondwana (Prague Basin, Czech Republic)
    Devonian glaciation in Gondwana and its global effects
    Dokazy paleokrasu kriedovo-paleocénneho veku v Malých Karpatoch
    The evolution of karst and caves in the Koněprusy region (Bohemian Karst, Czech Republic) and paleohydrologic model
    The evolution of karst and caves in the Koněprusy region (Bohemian Karst, Czech Republic). Part II : Hydrothermal paleokarst, Papers presented at 5th International School "Classical Karst", Trenta, June 28th-July 1st 1997
    The evolution of karst and caves in the Koněprusy Region (Bohemian Karst, Czech Republic). Part III, Collapse structures
    Features of sandstone palaeorelief preserved: the Osek area, Miocene, Czech Republic
    Geologická stavba slezské a podslezské jednotky v řečišti Bečvy u Choryně po odkrytí během povodně v roce 1997 (25-14 Valašské Meziříčí)
    K otázce stáří Bozkovických jeskyní
    K otázce stáří Bozkovských dolomitových jeskyní
    Kras střemeníčsko-rachavské skupiny ker konicko-mladečského devonu (Javoříčský kras): vyhodnocení vrtných prací
    Krasové jevy pruhu devonských vápenců mezi hradem Veveří a Malhostovicemi
    Late Devonian-earliest Mississippian glaciation in Gondwanaland and its biogeographic consequences
    New trends in speleology
    Olomučany-Sediments of the Rudice type in fossil-karst depressions
    Orientace struktur s krasovými projevy v dobývacích prostorech devonských a karbonských vápenců (Maloměřice-Hády, Líšeň-Lesní lom, Mokrá u Brna) (24-41, Vyškov)
    Paleokarst of the Bohemian Massif in the Czech Republic: Short Review
    Paleokrasové výplně typu rudických vrstev na Čebínce a na Květnici (24-32 Brno)
    Paleontological and Sedimentological Evidence of NW-SE-Striking Faults in the Northern Vicinity of Brno
    Parallels between karst relief and granite relief case study of the Bohemian Highlands, Czech Republic
    Pohřbený kras v severním předpolí silesika
    Projevy předsvrchnokřídového krasovění (karbon-cenoman) v Barrandienu (Česká republika)
    Složení a původ černých kůr na stěnách krasových dutin ve Velkolomu Čertovy schody u Koněprus (12-21 Beroun)
    Stopy vrtavých badenských organismů na vápencových rockgroundech z Černotína (severní Morava)
    Tmavé výplně jílovitého prachovce v devonském paleokrasu: střední část Velkolomu Čertovy schody-východ, Koněprusy
    An unusual paleokarst sedimentary rock in the Bohemian Karst (Czech Republic), and its regional tectonic and geomorphologic relationships
    Variský hydrotermální paleokras a kalcitové žíly ve Velkolomu Čertovy schody-východ (Český kras, Česká republika)
    Vývoj říční sítě Moravského krasu
    Vztah devonských klastik a vápenců při západním okraji Moravského krasu