Record details

Subject heading
    petroarcheologie
Article
    Application of optical methods for the research of Neolitic ceramics
    Chemické složení loštických pohárů
    Development of petroarchaeology in the Czech Republic after the 3rd Seminar in Bulgarian Plovdiv
    Excavation at Předmostí II in 1992 (district of Přerov)
    Exploitation of rocks from the Brno Massif for polished stone industry, South Moravia (Czech Republic)
    Fluid inclusion characteristics of rock crystal sources from the Bohemian-Moravian Highland
    Geologie menhirů středních a severozápadních Čech
    Indications of a major Neolithic trade route? An archaeometric geochemical and Sr, Pb isotope study on amphibolitic raw material from present day Europe
    Kamenné suroviny mezolitických a pozdně paleolitických lokalit v jižních Čechách
    Kamenné suroviny opevnění na raně středověkém centru Pohansko u Břeclavi (Česká republika) a jejich provenience
    Kamenný artefakt z výkopu u Mašovic (Znojmo)
    Keramická petrografie loštické hrnčiny
    Magnetická susceptibilita neolitických a eneolitických nástrojů a polotovarů a jejich předběžný mineralogický výzkum
    Megalitické kameny z Vinařic, Skůr a jejich petrografické složení
    Nález mlecích kamenů z rudního mlýna na katastru Stříbrné Hory na Havlíčkobrodsku
    Nevzorkujme objekty archeologického zájmu!
    Ověření funkce tak zvaných licích pánviček z Roztok u Prahy a okolí Kadaně
    Petroarcheologie ve střední Evropě po třiceti letech
    Petrografické rozbory středověké brněnské keramiky (24-34, Ivančice)
    Petrografický výzkum kamenných artefaktů z pravěku Československa
    Petrografie a geochemie sedimentárních hornin v okolí kóty Obřany v Hostýnských vrších : 25-14 Valašské Meziříčí, 25-32 Zlín
    Porovnání chemického složení amfibolových rohovců v širším okolí neolitického produkčního centra u Jistebska, Jizerské hory
    Pravěká keramika - významný zdroj informací
    Prubířství a prubířská keramika
    Skalní bloky jako pravěká kultovní místa
    Studie hornin-artefaktů z lokality Kosoř
    Studium velkomoravských sakrálních staveb na základě mikroskopických rozborů malt a omítek
    Suroviny využívané k výrobě broušené kamenné industrie v neolitu a eneolitu Čech
    Utilization of siliceous weathering products during the Neolithic and Aeneolithic of the Czech Republic
    Volcanic rocks as possible raw material for Neolithic stone artefacts in Europe - an overview
    Výroba štípané industrie na sídlišti kultury s moravskou malovanou keramikou v Jezeřanech-Maršovicích
    Výzkum mladopaleolitické lokality Boršice u Buchlovic : 25-33 Uherské Hradiště
    Výzkum paleolitické lokality Moravský Krumlov IV
    Wprowadzenie do problematyki petroarcheologii
    Young Acheulean handaxes from Tamanhint and Wádí adh Dhamrán (Fezzan, Libya)
    Zastoupení kamenné industrie na lokalitě Pavlov I. (jihovýchodní okraj zkoumané plochy)
    Zpráva o výzkumu horninového stavebního materiálu středověkých staveb a jejich provenience