Record details

Subject heading
    petrofyzikální vlastnosti sedimentů
Article
    Overcoring measurements in the Příbram mine area and their relation to the regional stress field
    Petrografická povaha stavebních kamenů některých církevních románských staveb na Benešovsku
    Rtuťově porozimetrická charakterizace klastických sedimentárních hornin