Record details

Subject heading
    plynodajnost
Article
    Fyzikální principy plynonosnosti a plynodajnosti uhlí a hornin
    Physical principles of the gas-bearing and gas-yielding capacity of coal and rocks
    Poznatky z řešení projektu VaV ČBÚ č. 23/2003: "Využití důlní degazace pro předcházení neřízených výstupů metanu na povrch po likvidaci dolu"
    Současný stav a možnosti využití metanu z uzavřených uhelných dolů