Record details

Subject heading
    podkrušnohorské pánve
Article
    Amplitude spectra of seismograms recorded at equal epicentral distances from blast in NW Bohemia
    Analysis of state of stress during the 1997 earthquake swarm in Western Bohemia
    Behavior of beryllium in the Sokolov district
    Changes in the composition of the European snake fauna during the Early Miocene and at the Early/Middle Miocene transition
    Charakteristika vývoje těžeb hnědého uhlí v severozápadních Čechách a jeho spotřeby
    Chemistry of mineral waters in relation to the composition of surrounding rocks
    Comment on the "Analysis of the state of stress during the 1997 earthquake swarm in Western Bohemia" by A. Slancová and J. Horálek
    Comparison of absolute and relative moment tensor solutions fro the January 1997 West Bohemia earthquake swarm
    Composition and mode of occurrence of the mineral constituents in brown coal, and their behaviour at fluidized bed combustion
    Correlation of the Neogene floras of Transcaucasia, Ukrainian Carpathians, South Poland and Czechoslovakia
    Correlations of paleogene palynoflora from the Bohemia, Hungary, Slovakia
    Czech Republic and Slovak Republic
    Damage caused by opencast and underground coal mining
    Distribution of elements in the world lignite average and its comparison with lignite seams of the North Bohemian and Sokolov Basins
    The Doupov volcano-genetic aspects
    Drahé kameny v gotice a na výstavě k výročí republiky : úvod s přehledem historie
    Early Miocene seeds of Schisandra moravica (Mai) Gregor from the Czech Republic
    Early Oligocene insect fauna from Seifhennersdorf (Saxony, Germany)
    The effect of process variables on particulate emissions from fluidised bed combustion of Czech lignites.
    Excursion 2: 7-9 September 1996. Three-day excursion to northwestern part of Czech Republic to examine mineral extraction sites and some associated environmental problems
    Field trip guide, April 11, 2007 : stop 1 : mofettes and CO2 emissions at the Hájek/Soos Natural Reserve
    The flora of the Staré Sedlo Formation in West Bohemia, Upper Eocene
    Floristic changes around Stehlin's Grande Coupure in Central Europe
    Gas flux distribution in mineral springs and tectonic structure in the western Eger Rift
    Genetické typy prokřemenění sedimentů svrchní křídy a terciéru severozápadních Čech
    Geology of the Ohře Rift region
    Geothermal potential in the area at the ridge of the Ore Mountains (Krušné hory)
    GIS application in Complex Geologic-Ecological Research of the North Bohemian Brown Coal Basin
    Goethe jako geolog v Čechách
    Hlavní směry báňské geotechniky a navazujícího výzkumu stabilitních problémů
    Hlediska a důvody hodnocení hornin severočeské hnědouhelné pánve ve vztahu k rekultivaci
    Hlubinná těžba hnědého uhlí v Podkrušnohoří bude již brzy minulostí
    Homogeneous velocity models of the West Bohemian swarm region obtained by grid search
    The impact of seismic events on thermal springs
    Ingenieurgeologische Aufgaben bei der Beherrschung der Umweltbeeinträchtigung durch Rohstoffabbau
    Jezera zbytkových jam po těžbě hnědého uhlí
    Johann Wolfgang von Goethe: "Brunnengast, geolog und Spaziergänger" - erdwissenschaftliche Beobachtungen in Böhmen
    Känozoische Hebungs- und Abtragungsgeschichte im Umfeld des westlichen Egergrabens
    Komplexní problematika revitalizace území po skončení těžby hnědého uhlí v podkrušnohorských revírech
    Krajina důlních oblastí severních Čech
    Krušné hory - smutné pohoří
    Laubeho podíl na výzkumu severočeského terciéru
    Matematické modelování stability závěrných svahů uhelných velkolomů
    Migration of events during the January 1997 earthquake swarm (the West Bohemia/Vogtland region)
    The Miocene flora of Parschlug (Styria, Austria) - revision and synthesis
    Modelová studie zastoupení prvků v uhlí podkrušnohorský pánví a jejich srovnání s modelovými obsahy světových hnědouhelných slojí
    Morfologicky výrazné skalní výchozy v údolí Ohře
    Možnosti komplexního ekologicky nezávadného zhodnocování severočeských hnědých uhlí a doprovodných surovin
    Některé netradiční způsoby úpravy uhlí, v minulosti aplikované na Sokolovsku, Chebsku a Karlovarsku
    Některé problémy chronostratigrafického členění terciéru Českého masivu
    Některé problémy chronostratigrafie členění terciéru Českého masívu
    New eomyid genus and species from the early Miocene (MN zones 3-4) of Europe and Japan related to Apeomys (Eomyidae, Rodentia, Mammalia)
    Oherský rift v severozápadních Čechách - argumenty pro a proti
    The oldest known Miocene snake fauna from Central Europe: Merkur-North locality, Czech Republic
    On the early history of vespertilionid bats in Europe: the Lower Miocene record from the Bohemian Massif
    Paläogeographische Probleme des Nordböhmischen Tertiärs
    Paläokarpologische Untersuchungen von Taphozönosen des Unter- und Mittelmiozäns aus dem Braunkohlentagebau Berzdorf/Oberlausitz (Sachsen)
    Paleoenvironmentální změny počátkem oligocénu a jejich dopad na biotu marinních a terestrických ekosystémů
    Paleomagnetické určování stáří geologických objektů
    Die phytopaläontologische Sammlung Franz Unger am Landesmuseum Joanneum
    Plant assemblages from the hanging wall sequence of the opencast mine Oberdorf N Voitsberg, Styria (Austria, Early Miocene, Ottnangian)
    Posouzení říčního profilu Bíliny z hlediska ekotoxicity a saprobity
    Předběžné výsledky mikropaleontologického (palynologického) výzkumu kaolínových uloženin na Karlovarsku a Podbořansku (11-23 Sokolov, 11-21 Karlovy Vary, 12-11 Žatec)
    Přijatelná palivoenergetická koncepce sz. Čech
    Přírodní tepelný potenciál v Podkrušnohoří
    Quartzites of North-West Bohemia as stone age raw materials: environs of the towns of Most and Kadaň, Czech Republic
    Quaternary development of Kateřinohorská Vault relief in the Krušné hory Mountains
    Refined location of the swarm earthquakes in the Nový Kostel focal zone and spatial distribution of the January 1997 swarm in Western Bohemia, Czech Republic
    Rekultivace jako nedílná součást báňské technologie
    Relocation of earthquakes in West Bohemian/Vogtland subregions Lazy, Klingenthal and Plesná using the Master event method
    Repeated geodetic measurements in the West Bohemia seismoactive region: period 1993-1996
    Reply to comment by V. Vavryčuk on "Analysis of the state of stress during the 1997 swarm in the Western Bohemia" by A. Slancová and J. Horálek
    Sapindaceous affinities of the Pteleaecarpum fruits from the Tertiary of Eurasia and North America
    Seismic velocity model in the vicinity of Eger Rift from dispersion of surface waves
    Selektivní těžba zemin ve vztahu k těžitelnosti, stavbě výsypek a následné rekultivaci
    Simulace zvětrávání energetických popelů ze složišť SHP
    Síra v uhlí severočeského hnědouhelného revíru
    Složení a vazba minerálních látek v hnědém uhlí a jejich chování při fluidním spalování
    Some comments on dynamic stability of rock slopes
    Some indications of crustal dynamics in the Ohře Rift region
    Současný způsob vyhodnocování mineralogické skladby terciérních sedimentů SHR
    Specializovaná ochrana v územní působnosti Povodí Ohře, a.s.
    SPOT sledoval těžbu uhlí a změny krajiny v Podkrušnohoří
    Starosedelské souvrství
    Statistical interpretation of WEBNET seismograms by artificial neural nets
    Sto let vývoje map povrchových uhelných dolů
    Study of the upper crustal structure on the territory of Bohemia using seismic waves from quarry blasts
    Tektogeneze třetihorních uhelných pánví ČSR
    Vhodnost použití pneumatické úpravy hnědých uhlí v podmínkách SHR
    Vliv seismických dějů na činnost lázeňských pramenů
    Vodohospodářské řešení rekultivace a revitalizace Podkrušnohorské uhelné pánve
    VÚHU Most - výzkumná základna povrchového dobývání hnědého uhlí
    Vznik kroniky "Historie a budoucnost hnědouhelného hornictví v severozápadních Čechách"
    Vzpomínka na RNDr. Jaroslava Václa (1931-2009)
    The Western Bohemia/Vogtland region in the light of the WEBNET network
    Zemřel Miroslav Váně
    Zhodnocení současného čs.výzkumu v oblasti využívání hnědých uhlí, procesů Gravimelt a K-fuel a návrh dalšího postupu-II.část
    Zpracování ozdobných kamenů Podkrušnohoří
    Zum Alter der jungen Vulkanite in NE-Bayern (und Umgebung)
    Zur Petrologie bituminöser Schiefer im Böhmischen Massiv