Record details

Subject heading
    proces sedimentační
Article
    Amalgam stříbra - luanheit, mckinstryit a Zn-Hg tetraedrit ze železnorudného ložiska Mníšek pod Brdy-Skalka
    Distribuce uranu v růstových zónách manganových konkrecí
    The formation of stromatactis-type fenestral structures during the sedimentation of experimental slurries - a possible clue to a 120-year-old puzzle about stromatactis
    Manganatý ilmenit v pyropových štercích Českého středohoří
    Minerals of spinel group from pyrope-bearing gravels of the České středohoří Mountains, Czech Republic
    Neobvyklá uranová mineralizace v křídových sedimentech od Jetřichovic