Record details

Subject heading
    profil geochemický
Article
    13C variations in forest soil and soil solution DOC along a N-S European transect - preliminary data
    15N variations in forest soil along a N-S European transect - the effect N deposition on soil organic nitrogen
    Behavior of nitrogen and carbon isotopes in an 18-month peat transplant experiment between a polluted and unpolluted wetland
    Biogeochemistry of small catchments
    Biogeochemistry of the transition Elements in a Forested landscape (beech, Fagus sylvatica L.) with the Granite Bedrock
    Calcium and strontium isotope signals in forest soil environments during recovery from anthropogenic acidification
    Carbon, nitrogen and sulfur isotope profiles through peat bogs: environmental implications
    Chromit z Camaguey (Kuba)
    The correlation of granitoids of Brno Massif by results of chemic-geochemical researches
    Cu-Mo-ložisko Vidly, Hrubý Jeseník
    Distribuce Ag a některých dalších průvodních prvků v sulfidech turkaňského pásma v Kutné Hoře
    Distribúcia wolframu v B1 a B2 horizonte pod v styčnej zóne gemerika a veporika južne od Rochoviec
    Distribution of Th, U and K and petrophysical properties of granites in the Czech part of the Smrčiny (Fichtelgebirge) pluton
    Dynamics of Cu, Zn, Cd, and Hg release from sediments at surface conditions
    Facie, magnetická susceptibilita a obsahy těžkých kovů v sedimentech regulovaného koryta řeky Moravy mezi Kvasicemi a Kostelany
    Factors controlling the chemistry and mineralogy of selected soil types of the Czech Republic and Egypt
    Geochemical development of the Krušné hory Erzgebirge granite pluton exemplified on its Czechoslovak part
    Geochemical Signature of Subduction-related Processes in Composition of Variscan Intrusive Rocks of the Bohemian Massif
    Geochemická charakteristika fosilních půd významných moravských lokalit
    Geochemická charakteristika spraší významných moravských lokalit (34-24 Ivančice, 34-12 Pohořelice, 34-23 Břeclav)
    Geochemie sedimentů jeskyně "Za Hájovnou" v Javoříčském krasu
    Geologie a litologie spodního miocénu na vrtu Nosislav-3
    Impact of Lower Cambrian black shales and exploited Mo-Ni black shale - hosted deposits on the trace element composition of soils and crop plants in the Zunyi Region, Guizhou Province, South China
    The influence of the tree composition and management practices on nutrient status of forest ecosystems: a comparative study between virgin beech-dominated and managed spruce stands
    Integrated environmental impact of heavy metals on soil-water systems as exemplified by the biogeochemical behaviour of lead
    Lithogeochemical methods
    Litogeochemické studium ložiska Zlatý Chlum u Jeseníku a jeho blízkého okolí
    Magnetic susceptibility and contamination of forest soils at Moravo-Silesian Beskydy Mountains and piedmont area, Czech Republic
    Metalogenéza stratiformných magnezitových ložísk Západných Karpát
    Morava River flood plain sediments deposited during the last millennium: Climatic and anthropogenic record
    Největší projekt v historii geochemie
    Ověření využitelnosti stanovení obsahů minoritních prvků v litogeochemickém výzkumu
    Poznámky k metodice geochemicko-ekologického mapování
    Procesy na redox rozhraní vod vytékajících z rašelinišť v povodí Flájského potoka v Krušných horách
    Přirozená radioaktivita paleozoických a proterozoických hornin severovýchodní části Českého masivu v profilové linii mezi Vidnavou a Ostravou-Porubou : 14-22 Jeseník, 14-24 Bělá pod Pradědem, 15-13 Vrbno pod Pradědem, 15-31 Bruntál, 15-33 Moravský Beroun, 15-34 Vítkov, 15-43 Ostrava
    Radioactivity patterns - constraints for the magmatic evolution of the two-mica granites in the Central Moldanubian Pluton
    Rapid migration of heavy metals and 137Cs in alluvial sediments, Upper Odra River valley, Poland
    Raspredelenije redkozemel'nych elementov v vertikal'nych razrezach redkometal'nych granitov Pograničnogo (Rossija) i Cinoveckogo (Čechija) massivov
    Recentní kontaminace říčních sedimentů Jizery kovy a metaloidy v porovnání s přirozeným pozadím
    Rozklad zawartosci olowiu w weglach i lupkach weglowych w profilu Górnoslaskiego Zaglebia Weglowego
    Schwermetalle in Bachsedimenten der Kirnitzsch/Křnice [i.e. Křinice] (Ostsachsen/Nordböhmen)
    Similarity between C, N and S stable isotope profiles in European spruce forest soils: implications for the use of delta34S a tracer
    Srovnání chemismu půd v NPR Žofínský prales s přilehlými hospodářskými smrčinami
    Stable isotope ratios of chemically separated carbon forms in 210Pb-dated peat monoliths: Role of temperature and wetness
    Sulfur isotopes in 13 small catchments after 13 years of decreasing air pollution
    Die Uranlagerstätte Königstein
    Výskyt jantaru na lokalitě Študlov
    Výskyt scheelitu u Malého Beranova (záp. Morava)
    Vztah geologických věd k integrovanému monitorování životního prostředí
    Změny v lesních půdách ve ždárských vrších