Record details

Subject heading
    profil geologický
Article
    2 - Svahové deformace na kře Maleníku
    7 - Svahová deformace Salašisska v Nedašově
    The Alpine-Carpathian-Dinaridic orogenic system: correlation and evolution of tectonic units
    Balanced geological cross section of the NW part of Outer Flysch Carpathians
    Baňskoštiavnické geologické mapy
    Bericht 2005 über fazielle und mikropaläontologische Untersuchungen der "Ischler Brekzie" im Kaiser-Franz-Josef-Erbstollen auf Blatt 96 Bad Ischl
    Bioevents at the Paleocene/Eocene boundary in flysch sediments of the Bílé Karpaty Unit (West Carpathians, Czech Republic)
    Calcium enriched rocks in the Neoproterozoic sequence, Lešetice uranium mine, Příbram ore district
    Carbonate microfacies and depositional environments of the Silurian-Devonian boundary strata in the Barrandian area (Czech Republic)
    Changes in the longitudinal and transversal sections of the loess cover at Modřice near Brno
    Compression along faults: example from the Bohemian Cretaceous Basin
    Controls on a shallow-water hemipelagic carbonate system adjacent to a siliciclastic margin: example from Late Turonian of central Europe
    Correlation of the Upper Turonian foraminiferal assemblages from the Úpohlavy and Březno sections (Bohemian Cretaceous Basin) with some other localities (South Moravia, Germany and Lower Austria)
    Cyclicity and duration of Lower Devonian stages: Observations from the Barrandian area, Czech Republic
    Digitální model geologický, navržený jako plátový model
    Early Cretaceous sedimentary changes in West-Carpathian area
    Field Trip 3 - Devonian boundary intervals of Bohemia and Moravia especially the Eifelian/Givetian and Frasnian/Fammenian events with respect to the Silurian/Devonian and Devonian/Carboniferous boundaries
    Foraminiferová společenstva z vrtu HV-5 Rybníček : 24-42 [i.e. 24-41] Vyškov
    Geodynamics and generation of hydrocarbons in the region of the Vienna basin, Austria
    Geological and Petrological Models of the Earth's Crust in Central Europe. Reviews of Geologic Investigations by Drilling
    Geological development, lithostratigraphy and petroleum potential of the Jurassic sediments in footwal of the Flysch belt and Carpathian Foredeep
    The geological development of the West Carpathians in Moravia (Czech Republic) during Neogene time
    Geological sections across the Bohemian Massif
    Geologické poměry tunelu Klimkovice
    Geology and hydrothermal vein system of the Jáchymov (Joachimsthal) ore district
    Geomorphological and stratigraphic problems of loess series in Modřice near Brno (s. Moravia) : dedicated to the memory of Prof. Dr. Ing. Josef Pelíšek, DrSc. (1909-1993), soil scientist and one of founders of the New Age Czech Quaternary Geology
    Glebokomorska sedymentacja silikoklastyczna warstw godulskich Karpat
    Grafické výstupy vytvořené z údajů databáze uhelných pánví České republiky
    Hranická propast očima geologů
    Jíly západních Čech - oblast chebské pánve
    The Jurassic floor of the Bohemian Massif in Moravia - geology and paleogeography
    K založení Karlova mostu a stavu jeho pilířů z archivních zpráv pro průzkum Malostranského tunelu
    Kvartérně geologický a paleopedologický výzkum východně od Znojma (34-11 Znojmo, 34-13 Dyjákovice)
    Kvartérní sedimenty a fosilní půdy na Kienberku u Mikulova (34-23 Břeclav)
    Malakologický výzkum opěrných profilů kvartérního klimatického cyklu
    Mikrobiostratigrafie sedimentů jizerského a teplického souvrství v lomu Úpohlavy, česká křídová pánev (02-43 Litoměřice)
    Milion let jezera
    Molassezone. Ersatzwasserstollen Scheibbs - II. Wiener Hochquelleitung. Lithostratigraphische Grobcharakteristik beruhend auf makroskopischer Begutachtung und stratigraphischer Bearbeitung
    Molluscan succession from Holocene tufas in the Czech Karst (Czech Republic)
    Morphotectonics of SE margin of the Bohemian Cretaceous Basin, two half-grabens and their surroundings north of Brno (Moravia)
    Nálezy foraminifer v cenomanu v Praze-Hloubětíně (12-24 Praha)
    Nejseverovýchodnější odkryv letenského souvrství v pražské pánvi (12-24 Praha)
    New data on four classic loess sequences in Lower Austria
    Der Nordrandbereich der Nördlichen Kalkalpen zwischen Kaumberg und Altenmarkt an der Triesting (Niederösterreich) und der Mikrofossilinhalt seines Kreide-Palaeogän-Anteils
    Nové kvartérní lokality z okolí Moravských Bránic (24-34 Ivančice)
    Palaeomagnetic research of cave sediments in SW Slovenia
    Paleopedologický výzkum významných kvartérních lokalit v Dolním Rakousku
    Polygenetické sedimenty jv. od Prešova a ich inžinierskogeologické vlastnosti
    Pomníčky a pamětní desky geologické minulosti
    Poznámky k morfologii a stratigrafii modřické sprašové série (24-34 Ivančice)
    Pre-sedimentary paleo-relief and compaction: controls on peat deposition and clastic sedimentation in the Radnice Member, Kladno Basin, Bohemia
    Přibyslav - štola pod farou, mineralogie a geologie
    Přírodní archiv řeky Moravy : jak se říční niva stávala neobyvatelnou
    Příspěvek k litologii křídových souvrství na profilu Bystrý potok u Trojanovic (slezská jednotka, Vnější Západní Karpaty, Česká republika)
    Quartärer Vulkanismus in der Oberpfalz
    Quaternary sequences in Southeast Asia and their regional correlation
    Radim Kettner a stratigrafie Barrandienu
    Ražba tunelů silničního obchvatu Prahy mezi Lochkovem a Radotínem - výsledky geologicko-paleontologického výzkumu
    Rudolfova štola v Praze - významný profil v barrandienském ordoviku
    Sedimentární sekvence konce glaciálu a holocénu v centru Lysé nad Labem
    Sedimentation and Synsedimentary Deformation in a Rift-margin, Lacustrine Delta System: the Bílina Delta (Miocene), Most Basin
    Sedimente des Wiener Beckens und seiner alpinen und subalpinen Unterlagerung
    Sedimentology and brachiopods of the Lower Jurassic Lúty Potok Limestone (Slovakia, West-Carpathian Klippen Belt)
    Sedimenty české křídové pánve na území hl.m. Prahy
    Sequence stratigraphy of the lower Upper Cretaceous Elbtal Group (Cenomanian-Turonian of Saxony, Germany)
    Skalické křemence a jejich vztah k nadložním vulkanickým horninám : 02-43 Litoměřice
    Softwarový produkt nejen pro inženýrskogeologický průzkum
    Stratigraphically significant conodonts from the Lochkovian of the Požáry section (Barrandian area, Czechia)
    Stratigraphy. Moldanubian Zone
    The structural position and tectonosedimentary evolution of the Polish Outer Carpathians
    Structure. Autochthon and Nonmetamorphic Nappe Units. Saxothuringian Basin
    Structure. Moldanubian Zone
    Structure. Teplá-Barrandian Zone (Bohemicum)
    Technologický předvrt ražby úklonného podzemního díla na stavbě hydroelektrárny "Messochora" v Řecku
    Těžba grafitu a kras v Českokrumlovské vrchovině
    Upper Badenian Molluscs (Gastropoda, Bivalvia, Scaphopoda) from the Modra-Kráľová locality (Danube Basin, Slovakia)
    The Vienna basin
    35. výročie založenia PŤZ Michalovce - vrtná činnosť
    Výsledky mikropaleontologického studia vrtů vyhloubených v rámci výzkumu sesuvů v magurském flyši : 25-23 Rožnov pod Radhoštěm, 25-24 Turzovka, 25-43 Púchov
    Výzkum organických sedimentů na listech Hora Sv. Šebestiána a Načetín (01-44 Vejprty, 01-42 Načetín)
    Výzkum sprašového profilu z posledního glaciálu ležícího severozápadně od Lingtai ve střední Číně
    Vztah devonských klastik a vápenců při západním okraji Moravského krasu
    The Wenlock/Ludlow Boundary in the Prague Basin (Bohemia)
    Zur tektonischen Gliederung der variszischen Metamorphite im Waldviertel Niederösterreichs