Record details

Subject heading
    proudění turbulentní
Article
    Numerical solution of re-suspension of cohesive sediments in the reservoir of Střekov on the lower reach of Czech Elbe
    Prostorová strukturace říčních niv: vznik - chování - využívání