Record details

Subject heading
    průmysl chemický
Article
    Aplikace tzv. "studeného kelímku" na vývoj surovin pro šperkařské účely
    Archivní fotografie dokumentující práci v Továrně na uranové barvy a radium v Jáchymově (St. Joachimsthal Uranfabrik)
    Barevné korundy vyrobené Verneuilovou metodou a jejich vlastnosti
    Chemické závody Sokolov - příklad úspěšně sanované ekologické zátěže
    Chemické zpracování smolince v Jáchymově (uranová žluť - radium - yellow cake)
    Content of As, Cd, Pb, Cu and Zn in forest soils of the Black Triangle-Ore Mountains
    Environmental Rehabilitation of Areas Affected by Contamination Area and Associated Problems Resulting from the Exploitation and Processing of Pyrite in East Bohemia in the Times of Austrian Monarchy
    Flotation of river-born sediment from the old ecological load of Černý příkop in Ostrava, Czech Republic
    Formy a modifikace uhlíku
    Geological setting, technological data and utilization of weathered coals from the Sokolov Basin, Czech Republic
    Historický červený pigment caput mortum
    Influence of the periodic boundary conditions on the fluid structure and on the thermodynamic properties computed from the molecular simulations
    Laboratoř silikátové chemie
    Monokrystaly oxidů kovů pro lasery a scintilátory
    Ochrana podzemních vod v pravobřežní údolní terase řeky Bečvy před chemickým znečištěním z území závodu DEZA, a.s. Valašské Meziříčí a sanace znečištění na území závodu pomocí hydraulické bariéry
    Opracování monokrystalů
    Pozor na kyselinu šťavelovou
    Problematika kontaminace vod organochlorovými pesticidy
    Production and utilization of humic substances in Humeco JSC
    Půl století sledování jakosti vody hraničních toků s Rakouskem
    Radioaktivní suroviny a jejich použití v hitlerovském Německu
    Removal of heavy metals from waste waters by humic materials
    Survey of land contaminated with mercury at PVC-SODA factory in Vlora, Albania
    Těsnicí podzemní stěny jako ochrana podzemních vod
    Uranové rudy v ruské sféře vlivu do roku 1949
    Vliv průmyslového areálu Pardubice-Semtín na kvalitu složek vodních ekosystémů Labe z hlediska specifických organických polutantů
    Vývoj specifického znečištění Labe v letech 1990-2000
    Výzkum a vývoj krystalů se zaměřením na jejich realizaci v Monokrystalech Turnov v období 1958-1990
    Zatížení Labe DDT