Record details

Subject heading
    pyrit
Article
    Acid rock drainage and pyrite oxidation rate in waste rock pile at the Mine Doyon site, Québec, Canada
    Akvamaríny z legendárního ložiska Hutag uul ord v Mongolsku
    Anomalous Black Shales in Northwestern part of Barrandian Upper Proterozoic (Bohemian Massif, Czechoslovakia)
    Anomalous black shales in the NW part of the Barrandian Upper Proterozoic (Bohemian Massif, Czechoslovakia)
    Aplikace chloridové technologie pro získávání stříbra z kyzového koncentrátu Kutná Hora
    Arsenopyrite and As-bearing pyrite from the Roudný deposit, Bohemian Massif
    Bakteriální odsiřování uhlí z lokality Tabas
    Behavior of arsenic and geochemical modeling of arsenic enrichment in aqueous environments
    Biogenic origin of intergrown Mo-sulphide- and carbonaceous matter in Lower Cambrian black shales (Zunyi Formation, southern China)
    Die Bohring Bad Gleichenberg StW2 - Ein Beitrag zu Lithologie, Alteration und Mineralisierung der mizänen Vulkanite des Steirischen Beckens (Österreich). Geologie ohne Grenzen - Festschrift 150 Jahre Geologische Bundesanstalt
    Boyleit z porubských vrstev ostravského souvrství - Důl Karviná, závod Lazy
    The Brunovistulicum: assumptions and data
    Characterisation of size rank of pyrite in coal by use of the VIDAS image analyzer
    Chemismus a izotopické složení pyritu ze s.části železnohorského masívu (13-42 Pardubice, 13-44 Hlinsko)
    Cherts of the Přídolí Formation and accompanying trace fossils (Pridoli, Silurian), Barrandian area, Czech Republic
    Chvaletice
    Coal clasts in the Carboniferous sediments of the Upper Silesian basin
    Comparison of the relative comparator and k0 neutron activation analysis techniques for the determination of trace-element concentrations in pyrite
    Composition and mode of occurrence of the mineral constituents in brown coal, and their behaviour at fluidized bed combustion
    Další zaniklá lokalita těžby pyritu u Plzně: Lobzy-Petřín
    Distribuce stopových prvků v černých metaprachovcích a pyritech barrandienského proterozoika
    Distribution of elements in the world lignite average and its comparison with lignite seams of the North Bohemian and Sokolov Basins
    Dokumentace významných mineralogických lokalit u Sobotína a Maršíkova v roce 1995. Část II, Analytické práce, naučná stezka
    Dolování stříbra v okolí Nového Města n. Metují
    Electrochemical study of inorganic and bacterial pyrite oxidation mechanism
    An environmental impact of pyritic bauxite from the Dajti mine, Albania
    An environmental impact of the pyritic bauxite from Dajti mine, Albania
    Environmental Rehabilitation of Areas Affected by Contamination Area and Associated Problems Resulting from the Exploitation and Processing of Pyrite in East Bohemia in the Times of Austrian Monarchy
    Extreme sulfur isotopic fractionation between sulfate of carbonate fluorapatite and authigenic pyrite in the Neocomian sequence at Wawal, Central Poland
    Fosilizace koprolitů paryb nalézaných ve svrchnoturonských uloženinách odkrytých v lomu Úpohlavy (Česká republika)
    Galenit ze Zábřehu na Moravě
    Geneze, morfometrie, mineralogické složení a stratigrafická pozice výskytu sulfidických konkrecí na lokalitě Vršany
    Geochemie der Sulfiden aus der Blei-Zink Lagerstätte Oskava
    Geologie a geochemie toxických facií sulfidických černých břidlic v západočeském proterozoiku na příkladu dvou modelových lokalit
    Hořečnatý apjohnit z Chvaletic v Železných horách
    Hyalophane-zoisite veins from the pyrite-rhodochrosite deposit near Litošice in eastern Bohemia (Czechoslovakia)
    Hydrothermal alteration in volcanic rocks, eastern part of the Lukavice Group, Železné hory Mountains, Czech Republic
    Hydrothermal evolution of gold-bearing pyrite and arsenopyrite from different types of gold deposits
    In-situ analysis of Fe isotopes by laser ablation multicollector ICP-MS: vestige of a Late Devonian magmatic arc?
    Kamenolom v Křoví u Velké Bíteše s nálezy alpské mineralizace
    Kobalt und Nickel in Pyriten als Anzeiger der metamorphen Umbildung der stratiformen Sulfidlagerstätten Silesikums (Tschechische Republik)
    Koule vršanské a bílinské
    Kristínov - zaniklá lokalita těžby pyritu u Plzně
    Krystalovaný pyrit zlatohorských ložisek
    Křemenná žíla se záhnědami z kamenolomu Horní Bory
    Kyzová ložiska zóny Las Moscas-Siguanea v sérii Trinidad v Kubánské republice
    Ložisko Fe-Mn rud a pyritu Chvaletice
    Měď po aragonitu a další pseudomorfózy z Bolívie
    Metalogenetický výzkum mělkého podloží křídy u Lukavice v Železných horách (13-42 Pardubice)
    Mikroelementy - indikátory metamorfního přepracování sulfidických rudnin
    Mikrosférule různých typů ve šlichových vzorcích
    Mineral assemblage of the Červený vrch locality
    Mineralizace stříbronosných ložisek jihlavské brázdy
    Minerální obsah křemenných žilek ze silexitů z Kokšína u Mítova
    The mineralogical research for the deep structure study in the western part of the Bohemian Massif
    Mineralogické lokality na severní Moravě a ve Slezsku opomíjené sběrateli (III) - "Kyzový důl"
    Mineralogické lokality na severní Moravě a ve Slezsku opomíjené sběrateli (VIII) - Kamenná hora u Dobřečova
    Mineralogy and geochemistry of iron ores from Horní Benešov deposit
    Minerály činného lomu u obce Velké Hydčice u Horažďovic (r.1991-98)
    Minerály Štramberka a jeho okolí
    Minoritní prvky pyritu a pyrhotinu ze Zlatých Hor
    Morfologicky zajímavý pyrit z Ševětína u Českých Budějovic
    Možnosti komplexního ekologicky nezávadného zhodnocování severočeských hnědých uhlí a doprovodných surovin
    The muddy bottom of Lake Pannon - a challenge for dreissenid settlement (Late Miocene; Bivalvia)
    Nález pyritu na křemenných žilách v Bochovicích
    Naleziště chondroditu v mramorech v Sokolí u Třebíče
    Nálezy limonitu v Albeřické jeskyni
    Netradiční způsob úpravy černouhelných kalů
    Nová lokalita minerálů hornin těšínitové asociace
    Nové nálezy minerálů v oblasti severočeské pánve
    Nové výskyty mineralizácií v Malej Fatre
    Nový nález uhlí u Plumlova (24-24 Prostějov)
    Nový typ Zn-Pb zrudnění v metamorfovaných krystalických vápencích z Vápenného vrchu u Černé v Pošumaví (32-23 Český Krumlov)
    Obsahy kobaltu a niklu v pyritech jesenických sulfidických stratiformních ložisek - indikátory metamorfního přepracování rudnin
    Obsahy stopových prvků v uhlí evropských i světových hnědouhelných pánví
    Origin of Proterozoic metal-Rich Black Shales from the Bohemian Massif, Czech Republic
    Ověřovací práce v historických důlních dílech ve velkobystřickém rudním revíru
    Paragenetická studie rudního výskytu na Měďném u Vermířovic na severní Moravě
    Parageneze železnorudného výskytu "Kiessgrund" u Vernířovic (severní Morava) (14-24 Bělá)
    Pb-Zn mineralizace u Horních Louček na Tišnovsku
    Průzkum starých důlních děl v okolí obce Kamenná (severní část jihlavského rudního revíru) - předběžné výsledky
    Průzkumné práce na povrchovém výchozu žíly Grüner v Banské Štiavnici. 2. část
    Přehled dalších minerálů píseckých pegmatitů
    Příklady aplikace mineralogie v našem životě
    Příspěvek k desulfataci důlních vod z hnědouhelných lomů
    Puklinová mineralizace alpského typu na lokalitách "Mísečky" a "Černý důl" u Vernířovic
    Pyrit-zeolitová minerální asociace na uranovém ložisku Rožná
    Revize některých významných mineralogických lokalit v okolí Maršíkova a Sobotína, okres Šumperk
    Revize zlatonosných žil Halířského pásma na východním okraji jílovského zlatonosného revíru
    Rozklad pyritu a markazitu ve sbírkách a možnosti konzervace
    Složení a vazba minerálních látek v hnědém uhlí a jejich chování při fluidním spalování
    Soil magnetometry: a proxy method of estimating increased pollution of different environmental systems
    Spectral mineral mapping utilizing high altitude and ground-based spectroradiometry: Case studies from Sokolov open-pit mine, Czech Republic, and Sechura desert, Peru
    Statistické hodnocení vztahu strukturních, chemických a fyzikálních vlastností pyritu
    Stratiformní pyrit - polymetalické ložisko Aznalcóllar ve Španělsku
    Studium chemismu povrchových a podzemních vod v oblasti těžby a zpracování pyritových surovin v oblasti barrandienského proterozoika
    Sulphur isotopic characteristics of sulphides from the West Bohemian Proterozoic and from the varied group of Moldanubicum
    Supergene alteration of sulfides, III. Corrosion of sulfides in galvanic contact
    Šlichová prospekce na území flyšového pásma Západních Karpat
    Štúdium elektrofyzikálnych vlastností pyritov z vrtu RO-1 (Rochovce)
    Trace element chemistry and textures of low-temperature pyrites associated with shallow fossil subsurface geothermal discharge in the Eger Graben, northwestern Bohemia
    Trace element chemistry of low-temperature pyrites - an indicator of past changes in fluid chemistry and fluid migration paths (Eger Graben, Czech Republic)
    Turonské pyritové konkrece z Kladna-Dříně
    The uraninite-pyrite association, a sensitive indicator of changes in paleofluid composition: an example from the Ohře (Eger) Graben, Bohemian Massif, Czech Republic
    Výskyt copiatitu v Bližné u Černé v Pošumaví
    Výskyt grafitu u Zahrádky Hrobské
    Výskyt indicie pyritového zrudnění ve Vlastějovicích
    Výskyt křemen-karbonátové žíly s pyritem a poznámky k lokalizaci historických dolů na drahé kovy v "Pekelském údolí" u Podhoří (u Lipníku nad Bečvou) (25-11 Hlubočky)
    Výskyt minerálů alpské nerostné asociace a dalších asociací v lomu u Barchovic (jzj. od Zásmuk u Kolína)
    Výskyt pyritu ve schránkách druhu Terebralia bidentata (Defrance, 1804) z východočeského spodního badenu
    Výsledky detailní šlichové prospekce v severním segmentu antiklinoria Třemešná-Vysoká
    Využití UV absorpce Fe(III) v biohydrometalurgii
    Výzkum rudní mineralizace na ložiscích Vysoká, Hláska a Georg v Andělskohorském rudním revíru
    Za pyritem do španělského Navajúnu
    Zajímavé výskyty minerálů na solných pních v jižním Íránu
    Zapomenutá lokalita Malá Hůrka u České Kamenice
    Změny pyritu při bakteriálním loužení
    Zmeny pyritu v priebehu bakteriálneho lúhovania hnedého uhlia