Record details

Subject heading
    pyromorfit
Article
    Mineralogie, strukturní charakteristika a chemismus pyromorfitu z Nové Vsi u Rýmařova
    Nové poznatky o supergenních minerálech revíru Krupka, Krušné hory
    Nové sekundární minerály z uranového ložiska Zálesí v Rychlebských horách
    Palygorskit se supergenními minerály olova z Křižanovic v Železných horách (Česká republika)
    Polymetalické zrudnění horažďovického zlomového pásma
    Pyromorfit z ložiska olověno-zinkových rud Nová Ves u Rýmařova
    Sekundární minerály z uranového ložiska Jelení vrch u Horních Hoštic v Rychlebských horách
    Současný stav některých lokalit v Jeseníkách
    Stříbrské miesity
    Supergenní mineralizace slivického pásma (žíla Karel) jv. od Příbrami, Česká republika