Record details

Subject heading
    rašeliniště
Article
    200 Years of Pb Deposition throughout the Czech Republic: Patterns and Sources
    Alkalizacja hydrometeorów w Sudetach Zachodnich
    The aquatic plants Salvinia (Salviniales) and Limnobiophyllum (Arales) from the Late Miocene flora of Sosnica (Poland)
    Behavior of nitrogen and carbon isotopes in an 18-month peat transplant experiment between a polluted and unpolluted wetland
    Behaviour of sulfur isotopes in the atmosphere, forest soils and mosses across Europe
    Carbon isotope composition of methane emissions in the Czech Republic - preliminary results
    Carbon, nitrogen and sulfur isotope profiles through peat bogs: environmental implications
    Changes in the d34S ratio of pore-water sulfate in incubate Sphagnum peat
    Changing Environments During the Younger Dryas Climatic Deterioration: Correlation of Aeolian and Lacustrine Deposits in Southern Czech Republic
    Chráněná krajinná oblast Český les
    Delta15N as an indicator of N2-fixation by cyanobacterial mats in tropical marshes
    Denudations- und Akkumulationsphasen im Spätglazial und im Holozän in der Umgebung von Brno
    Depositional record of an avulsive fluvial system controlled by peat compaction (Neogene, Most Basin, Czech Republic)
    Development diversity of peatlands in Bohemian Forest
    Development of mountain forests in the Bohemian Forest
    Development of the mountain vegetation of the Hruby Jesenik Mts during Holocene: palaeoecological study of the Rejviz bog
    Distribution of trace elements in several ombotrophic peatbogs of the Bohemian Massif
    Doklady vývoje Labského dolu v pozdním glaciálu a holocénu
    Entwicklung der Gebirgswälder im Böhmerwald
    Environmental S isotope fractionations: An update
    Experimental acidification and alkalinisation of a bog stream: organic acids buffering and verification of a steady-state hydrochemical model
    The fate and stability of peatland sulfur stores as determined through stable sulfur isotopes and a transplant experiment
    Ferrimagnetic minerals of anthropogenic origin in highland peats in south-western Poland and northern Bohemia
    Filicinae a ostatní vybrané rostlinné mikrofosilie z neogenních uloženin tropické oblasti Malajsie
    Findings of the organi [i.e. organic] sediments investigation at the geological mapping in the Protected Landscape Area Žďárské vrchy
    Flöznah and Flözfern Assemblages : potential Predictors of Late Carboniferous Biome Replacement?
    Genetic classification of lakes in the Czech Republic
    Geoecological imprints of slope deformations on habitats - case studies from the Western Carpathians (Czech Republic)
    Geologie
    Geologie masivu Boubína a okolí s implikacemi pro historický vývoj oblasti
    Geology
    Geomorfologický výzkum polární oázy Machu Picchu, King George Island, Jižní Shetlandy, Antarktida
    Geomorfologie
    Geomorphologie
    Geomorphology
    The Holocene palaeogeography of Paanajärvi National Park, northwestern Russia
    Holocene reconstruction of lead deposition and vegetation cover as indicators of climate changes in Central Europe
    Hrazené pánve v NP České Švýcarsko jako doklad starých skalních řícení : 02-23 Děčín, 02-24 Nový Bor
    Impacts of pollutant loading, climate variability and site management on the surface water quality of a lowland raised bog, Thorne Moors, E. England, UK
    Isotope systematics of sulfate-oxygen and sulfate-sulfur in six European peatlands
    Jizerskohorská rašeliniště po 40 letech a jejich botanická charakteristika
    Karotážní korelační schéma hlavní uhelné sloje v severočeské hnědouhelné pánvi a důlně geologická praxe
    Klasická lokalita Malá Jizerská louka
    Komořanské jezero Lake
    Komořanské jezero Lake (CZ, NW Bohemia) - A Unique Natural Archive
    Krkonoše v době poledové - vegetace a krajina
    Kryogenní kopečky - pounus - ve Skandinávii a v Krkonoších
    The KTB deep crustal laboratory and the western Eger Graben. Second day: Active processes of the western Eger Graben area. Stop 9
    Kyselé deště a horská rašeliniště : vody s převažující organickou kyselostí už v České republice neexistují
    Kyselost rašelinišť na Šumavě
    Labský důl Valley
    The leaching behaviour of lead metallurgical slag in high-molecular-weight (HMW) organic solutions
    Limnologická studie největšího jezera české části Úpského rašeliniště v Krkonoších
    Magnetická susceptibilita rašelin jako indikátor antropogenních imisí v České a Polské části Krkonoš
    Mires of Šumava Moutains: 13,000-Years of Their Development and Present-Day Biodiversity
    Mobility of Pb in Sphagnum-derived peat
    Několik poznámek k otázkám prostředí vzniku a stavby sedimentů produktivního karbonu české části hornoslezské pánve
    Nový výzkum rašelinišť na Šumavě : (22-33 Kašperské Hory, 32-11 Kvilda)
    Organic Solutes and the Recovery of a Bog Stream from Chronic Acidification
    Organic solutes and the recovery of a bog stream from chronic acidification
    Organické sedimenty na listech Hora Svatého Šebestiána a Načetín (01-44 Vejprty, 01-42 Načetín)
    Organické sedimenty v CHKO Žďárské vrchy : (13-44 Hlinsko, 14-33 Polička, 23-22 Žďár nad Sázavou, 23-24 Polná, 24-11 Nové Město na Moravě, 24-13 Bystřice p. Pernštejnem)
    Origin of Lead in Eight Central European Peat Bogs Determined from Isotope Rations, Strengths, and Operation Times of Regional Pollution Sources
    Osudy zaniklého jezera : 16 000 let historie v jezerních usazeninách
    Outline of Late Glacial and Holocene Vegetation in a Landscape with Strong Geomorphological Gradients
    Palaeoecology of Small Peat Bogs in the Sandstone Region of the NE Czech Republic
    Paleorekonstrukce vegetačního vývoje krajiny a vzniku, vývoje a kolapsu kupovité palsy v Abisku v oblasti Torneträsk (Švédsko) v holocénu
    Palsy a lithalsy, proč ano, proč ne v minulosti v Krkonoších
    Palynological research in the Šumava Mountains
    Palynologický výzkum důležitých kvartérních lokalit v Polsku - mezinárodní a mezioborová spolupráce
    Palynologický výzkum kvartérních lokalit v Dolním Slezsku - mezioborová a mezinárodní spolupráce (Polsko)
    Palynologický výzkum rašelinišť a jezer pro účely geologického mapování
    Peat bog water chemistry
    Peat bogs influence on runoff processes : case study of the Vydra and Křemelná River basins in the Šumava Mountains, southwestern Czechia
    Peat in Other European Countries
    Pedologie
    Pedology
    Pleistocén : historie výzkumů na území bývalého Československa
    Pokryvné útvary a půdy
    The pollen analysis of the chosen quaternary localities from the Giant Mountains (Krkonoše)
    Ponded infiltration experiments in the Uhlířská catchment
    Poznatky výzkumu organických sedimentů při geologickém mapování v CHKO Žďárské vrchy
    Preliminary results of the vegetation history in the Giant Mountains (Úpská rašelina Mire and Černohorská rašelina Bog)
    Preservation of biomolecules in sub-fossil plants from raised peat bogs - a potential paleoenvironmental proxy. Part II. Biogeochemistry
    Primární bezlesí na Šumavě
    The problem of peat mounds and species character of some geophysical fields in the area of the Labská louka
    Procesy na redox rozhraní vod vytékajících z rašelinišť v povodí Flájského potoka v Krušných horách
    Předběžné hodnocení paleoenvironmentálního vývoje Labského dolu
    Předběžné výsledky palynologického výzkumu rašeliniště Oceán (11-21 Karlovy Vary)
    Předběžné výsledky palynologického výzkumu Rybárenské slati (22-33 Kašperské Hory)
    Příspěvek k poznání chronologie sesuvů v oblasti Slezských Beskyd
    Příspěvek k poznání vývoje druhové skladby lesů ve vyšších polohách Drahanské vrchoviny
    Pylové analýzy vybraných kvartérních lokalit (Stříbrná bystřina, Rýchory) Krkonošského národního parku
    Radiokarbonová data rašelin z oblasti Josefova Dolu v Jizerských horách (03-14 Liberec)
    Raman microspectrometry of carbonaceous particles: from their sources to the deposition in peat bogs
    Rašeliništní jezera Česka
    Reliefentwicklung, Tektonik und Vulkanismus während des Tertiärs und Quartärs im Fichtelgebirge und im westlichen Egerer Becken (Excursion E am 16.4.1998)
    Revitalizace rašeliniště Soumarský most
    Revitalizace šumavských mokřadů a rašelinišť
    The role of organic acids in heavily acidified brown waters
    Role of organic solutes in the chemistry of acid-impacted bog waters of the western Czech Republic
    Selected results of the geomorphological research in the Šumava mts. in 2005-2007
    Sledování jakosti vody v povodí Flájského potoka v Krušných horách
    Smraďoch spring and Kladská peat-bog
    Soos
    Sources of lead pollution in Central Europe over the past 200 years
    Stable isotope ratios of chemically separated carbon forms in 210Pb-dated peat monoliths: Role of temperature and wetness
    Stará Jímka lake - important former glacial lake in the Bohemian/Bavarian forest
    Sulfur isotope inventories of atmospheric deposition, spruce forest floor and living Sphagnum along a NW-SE transect across Europe
    Sulfur metabolism in polluted Sphagnum peat bogs: a combined 34S-35S-210Pb study
    Sulfur mobility in peat
    Sulphur isotopic study of two seismic sphagnum bogs i.t. west Brit. Isles
    Šafárka - first palaeobotanical data of the character of Last Glacial vegetation and landscape in the West Carpathians (Slovakia)
    Teplicko-Adršpašské skály v pozdním glaciálu a v holocénu (paleobotanický příspěvek)
    Úloha mokřadů v koloběhu energie, vody, živin, uhlíku a těžkých kovů v krajině
    Vegetation development in the western part of the Giant Mts. during the Holocene (Pančavské rašeliniště mire - palaeoecological research)
    Vegetation history of Czech sandstone landscapes derived from peat profiles
    Vertical trends in delta 13C, delta 15N and delta 34S ratios in bulk Sphagnum peat
    Vliv alochtonního vápence na druhovou diversitu vytěženého rašeliniště (Hůrecká slať, Šumava)
    Vliv rašelinišť na kvalitu surové vody z vodárenských nádrží
    Vyhodnocení péče o rašeliniště v CHKO Labské pískovce a NP České Švýcarsko
    Využití vedlejších produktů a skrývky z těžby uhlí a jeho potenciální příspěvek k ochraně rašelinišť
    Vývoj horských lesů na Šumavě
    Vývoj krušnohorských rašelinišť (01-42 Načetín, 01-43 Horní Blatná, 01-44 Vejprty, 11-21 Karlovy Vary)
    Vývoj vegetace na Úpském rašeliništi v holocénu
    Výzkum organických sedimentů na listech Hora Sv. Šebestiána a Načetín (01-44 Vejprty, 01-42 Načetín)
    Výzkum organických sedimentů na listu Hora Sv. Šebestiána (01-44 Vejprty)
    Výzkum organických sedimentů v CHKO Žďárské vrchy (13-44 Hlinsko, 14-33 Polička, 23-22 Žďár nad Sázavou, 23-24 Polná, 24-11 Nové Město na Moravě, 24-13 Bystřice pod Pernštejnem)
    Výzkum reliéfu české části Krkonoš
    Význam mokřadů pro ovlivnění vodní bilance krajiny
    Významné krajinné prvky
    Z ekologie a paleoekologie šumavských rašelinišť
    Zamyšlení nad geodiverzitou
    Zlatá louka peat bog - the source of the climatic date from Late Glacial to Recent
    Zu einigen besonderheiten der Weichbraunkohlen-Vergelung im Nordböhmischen Becken
    Zum Gedenken an Franz Firbas (1902-1964) anlässlich seines 100. Geburtstages