Record details

Subject heading
    regionalizace
Article
    Contribution to the methodology of climatic regionalization of the Czech Republic
    Minulosť a možnosti hydrologického výskumu v malých povodiach na Slovensku