Record details

Subject heading
    sediment
Article
    The Age Determination of Slightly Metamorphosed Sediments (the Block Zone) from the Malé Karpaty Mts. on the Basis of Palynostratigraphy
    Distribuce uranu, thoria a zlata v karbonských sedimentech severovýchodní části Českého masívu
    Geochemie flyšových sedimentů a její využití při geologické interpretaci
    Geochemistry of flysch sediments and its applications in geological interpretations
    Hydrotermální alterace semisyntetických skel směsným roztokem 2M Na2CO3 a 2M K2CO3
    Methods for Cleaning Contaminated Soils and Sediments
    Příspěvek k metodice měření šikmého zvrstvení