Record details

Subject heading
    sedimentární ložiska
Article
    Anoxic Depositional Environment, Metalliferous Black Shales and Marine Transgressions
    Československý uran
    Metallogeny of black shales - new results from IGCP 254
    Výsledky gamaspektrometrického měření na ložisku Horní Benešov ve vztahu k vývoji produktivních hronin a zrudnění