Record details

Subject heading
    silkrusta
Article
    Features of sandstone palaeorelief preserved: the Osek area, Miocene, Czech Republic
    Geneze křemičitých durikrust na Českém masívu
    Ichnofabrics of (?Oligocene) silcretes at Kryry and Dětaň, Western Bohemia, Czech Republic
    Křemičité zvětraliny - významné suroviny pro výrobu štípané industrie
    Mikromorfologické studium křemičitých durikrust
    Nálezy prokřemenělých dřev na Znojemsku
    New results of investigation of siliceous weathering products
    Nové výsledky studia křemičitých zvětralin
    Poznámky ke koncepcím strukturního plánu jižní části brněnského masivu : 24-34 Ivančice
    A review of selected sandstone weathering forms in the Bohemian Switzerland National Park, Czech Republic
    Siklrety z vrchu Žďár (Strašická vrchovina)
    Silicification of quartz arenites overlain by volcaniclastic deposits: an alternative to silcrete formation
    Silicity z Čížova: příspěvek ke geomorfologii miocenní krajiny Podyjí
    Silkretizace - možný mechanismus prokřemenění některých pískovců v regionu Dubských skal
    Utilization of siliceous weathering products during the Neolithic and Aeneolithic of the Czech Republic
    Vltavíny v geomorfologickém vývoji jihovýchodníc části Českého masívu
    Young Acheulean handaxes from Tamanhint and Wádí adh Dhamrán (Fezzan, Libya)