Record details

Subject heading
    skanzen
Article
    Česká hornická historie ve skanzenech, zpřístupněných dolech a muzeích v ČR
    Historický vývoj dolu Anselm v Ostravě
    Polská hornická historie v muzeích, v navštěvovaných dľlních dílech a skanzenech