Record details

Subject heading
    skarn
Article
    Accessory minerals of titanite group and their influence on the tin content in the rocks in the Bohemian Massif
    Allanit a produkty jeho přeměny z pegmatitu a ze skarnu u Rešic, západní Morava
    Allanit-(Ce) a minerály prvků vzácných zemin vzniklé jeho alterací ve Vlastějovicích
    Amalgam stříbra a jodargyrit z Horní Rokytnice
    Asociace minerálů z alpských žil od Mirošova u Nového Města na Moravě
    Bustamit z Pb-Zn skarnu v mramorech moldanubika z Meziříčka u Želetavy, západní Morava
    Chapmanit z Vlastějovic
    Characterization of reaction textures in skarn near Rešice, Moldanubicum, Western Moravia
    Chemické složení silikátů z granát-magnetitového skarnu od Horní Vsi u Mariánských Lázní
    Chondroditový mramor a skarny od Štěpánovic u Třebíče
    Complexly zoned niobian titanite from hedenbergite skarn at Písek, Czech Republic, constrained by substitutions Al(Nb, Ta)Ti-2, Al(F,OH)(TiO)-1 and SnTi-1
    Compositional evolution of garnet in the regionally metamorphosed Moldanubian skarn, Vlastějovice, Bohemia - evidence of the preservation of early stages pre-dating regional metamorphism
    The crystal structure of near-end-member ferroaxinite from an iron-contaminated pegmatite at Malešov, Czech Republic
    Datolit z Vlastějovic
    Dílčí výzkum technologického nabohacení sedimentů vybranými těžkými prvky
    Dolování železných rud v okolí hradu Pernštejna na západní Moravě
    Důlní dílo Kovárna zpřístupněné v Obřím dole v Krkonoších
    Dvojčatný srůst křemene podle japonského zákona z lokality Obří důl (Krkonoše)
    Erratum to "Complexly zoned niobian titanite from hedenbergite skarn at Písek, Czech Republic, constrained by substitutions Al(Nb, Ta)Ti-2, Al(F,OH)(TiO)-1 and SnTi-1" [Mineral. Mag., vol. 72, no. 6 (2007), p. 1293-1305]
    Fluidní inkluze v páskovaných křemen-magnetitových rudách a granátovcích z desenské skupiny (silezikum, Český masiv)
    Fluidní systémy ve vybraných kontaktně-metamorfních skarnech žulovského masivu
    Fluorapofylit z Vlastějovic
    Fluorit z Vlastějovic
    Geologický vývoj skarnů na lokalitě Pernštejn, svratecké krystalinikum
    Hedenbergit, andradit, K-hastingsit a magnetit z Ca-Fe skarnu od Malešova
    Hulsite, szaibelyite and fluoborite from borate skarn of Zlatý Kopec tin deposit, NW Bohemia, Czech Republic
    Izotopová geochemie a geochronologie skarnu ze Slatiny (24-33 Moravský Krumlov)
    Kalcity z Měděnce v Krušných horách
    Krystalová struktura a chemismus wollastonitu z vybraných moravských a slezských lokalit (24-13 Bystřice nad Pernštejnem, 14-41 Šumperk, 14-22 Jeseník)
    Lapis lazuli z oblasti Bajkalu
    Locality No.3: Vlastějovice near Zruč nad Sázavou, pegmatites with fluorite penetrating skarn
    Ludwigit a hulsit z Krušných hor
    Magmatic vs. hydrothermal origin of fluorites from Vlastějovice, Bohemian Massif
    Manganem bohatý skarn z Meziříčka u Želetavy
    Marmorrelikte im Skarnvorkommen Jáchymov (Joachimsthal) : a) Steyer Kalkzug am Kalkhübel : b) Grube Svornost (Eintracht)
    Marmorrelikte in den ehemaligen Skarnlagerstätten bei Černý Potok (Schwarzbach) östlich Vejprty (Weipert)
    Měděnec - významné mineralogické naleziště Krušných hor
    Metamorphic Development of Skarns at Pernštejn, Svratka Crystalline Complex, Bohemian Massif
    Metamorphic history of skarn in the Gföhl unit Moldanubicum, Bohemian Massif, and implications for their origin
    Minerální asociace vesuvianu z karbonátových a vápenato-silikátových hornin na Moravě a ve Slezsku
    Minerální parageneze axinitu v Českém masivu
    Mineralogická exkurze do Mirošova a Blažkova u Bystřice nad Pernštejnem
    Mineralogie variských a prevariských skarnů Českého masivu
    Mineralogy of the skarns of the Bohemian part of the Western and Central Krušné hory Mountains
    Mineralogy of Variscan and Prevariscan skarns of the Bohemian Massif
    Minerály lomu Kamenné doly u Písku
    Minerály nedvědických mramorů
    Minerály s obsahem stříbra z Měděnce
    Minerály skarnového lomu Železinka ve Věchnově u Bystřice nad Pernštejnem
    Minerály skarnu v Rešicích na západní Moravě
    Nález železem bohatého sfaleritu ve skarnu na Holém vrchu ve Vlastějovicích u Zruče nad Sázavou
    Naleziště chondroditu v mramorech v Sokolí u Třebíče
    Nedvědice I
    Neobvyklý typ rozpadu allanitu - klíč k datování alterace hornin?
    Nordenskiöldin CaSnB2O6 z Kozlova u Nedvědice, nový vzácný akcesorický minerál pro nedvědické mramory
    Nové minerály ve Vlastějovicích
    Nové nálezy z erlánů u Moravských Bránic
    Nové výsledky ve výzkumu skarnů Českého masivu
    Nový nález barytu na skarnovém ložisku Vlastějovice u Zruče nad Sázavou
    O minerálech berylia ve skarnech
    Ocenění a perspektivy ložisek nerostných surovin ve východní polovině Krušných hor
    Olivín, klinohumit a helvín ze Zlatého Kopce
    Pegmatity Vlastějovic
    Petrologický a geofyzikální výzkum krystalinických hornin mezi Chotěboří a Trhovou Kamenicí : 13-44 Hlinsko
    Petrologie a rudní parageneze vápenato-silikátových hornin keprnické skupiny silezika (14-24 Bělá pod Pradědem)
    Potassian hastingsite and potassichastingsite from garnet - hedenbergite skarn at Vlastějovice, Czech Republic
    Prehnit - apofylitová žíla z Vlastějovic
    Průzkum a těžba wolframových rud v okolí Horažďovic
    Přehled mineralogických výzkumů rudního pole Rožná-Olší
    Přehled mineralogie, petrografie a geologie nedvědických mramorů, svratecké krystalinikum
    Přehled minerálů skarnového lomu v Líšné u Nového Města na Moravě
    Přehled skarnů moravské části moldanubika
    Příspěvek k poznání provenience valounů ve slepencích svrchnoviséského stáří na Drahanské vrchovině. VI., Skarnoid
    Puklinová mineralizace skarnu u Litovan, západní Morava
    Regional skarns of the Bohemian Massif - a member of the Gföhl unit: are there analogues in Variscan Europe?
    Scheelit ze skarnů u Slavic a Hostákova na Třebíčsku
    Schichtengebundene und stratiforme Vererzungen der Erzgebirgisch-Fichtelgebirgen Antiklinale : Historischer Bezug-Kennzeichnung - genetische Aspekte
    Skarnoidní hornina z Obřích skal v Hrubém Jeseníku (14-24 Bělá p. Pradědem)
    Skarnové ložisko Budeč u Žďáru nad Sázavou
    Skarnové ložisko "U černé rudy" u Malešova
    Skarns in the Bohemian part of the Western and Central Krušné hory Mountains
    Skarns in West-Moravian amphibolites
    Skarns of the Bohemian Massif: origin in closed or open systems?
    Skarny a mineralizace v proterozoiku exokontaktní zóny středočeského plutonu v prostoru uranového ložiska Příbram
    Sn-mineralizace skarnoidů v nedvědických mramorech (svratecké krystalinikum, západní Morava)
    Sodiumuranospinit z ložiska Měděnec v Krušných horách
    Sphalerites in particular genetic types of sulphide mineralization in the Rožná uranium deposit (Czech Republic)
    Studium optických anomálií v granátech z Ca-skarnů brněnského, šumperského a žulovského masivu : 14-22 Jeseník, 14-41 Šumperk, 24-34 Ivančice
    Sulphide mineralization in Žacléřské Boudy (SE metamorphic cover of the Karkonosze granite): results of regional or contact-metamorphic activity
    Three types of skarn in the northern part of the Moldanubian Zone, Bohemian Massif - implications for their origin
    Tourmalinization in Izera Mts., south-eastern Poland. 3. Österreichisches Fluid Info Treffen, vom 9.11. bis 10.11.1995
    Unusual mineralization with niobian titanite and Bi-tellurides in scheelite skarn from Kamenné doly quarry near Písek, Moldanubian Zone, Bohemian Massif
    Vernířovice-Hofberg : manganem bohatý skarn
    Vesuvian bohatý titanem ze skarnoidů z Nedvědice na západní Moravě
    Vlastějovice near Ledeč nad Sázavou
    Vybrané skranové a sblížemé metamorfogenní mineralizace Českého masivu
    Výskyt malayaitu ve skarnoidech u Nedvědice na západní Moravě
    Výskyt nositelů kadmia v přírodě
    Výskyty epidotu ve Vlastějovicích
    Vznik skarnů Holšice a Zliv v Posázaví, moldanubikum
    Wollastonit v mramorech z Nedvědice na západní Moravě
    Zemřel Doc. Ing. Dušan Němec
    Zlatý Kopec (něm. Goldenhöhe), 9 km sz. od Jáchymova, zajímavá mineralogická lokalita Krušných hor
    Zpráva o výzkumu skarnu u Holšic v Posázaví (13-34 Zruč nad Sázavou)
    Železné rudy ostrova Elby (Itálie)